Kluby i kółka zainteresowań

Szkoła „Skrzydła” oferuje rodzicom szeroki wachlarz zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych.

Klub szermierczy

Klub zdobywców Korony Gór Polski

Sekcja piłkarska

Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Klub przyrodnika

Klub młodego technika

SKS – Szkolny Klub Sportowy

Cube – Akademia Gier