Kluby i kółka

W naszej szkole działają następujące kluby i kółka zainteresowań:

Gry logiczne Klub zdobywców Korony Gór Polski
Sekcja siatkarska Klub piłkarski
Sekcja piłkarska Klub wędrownika
Kółko plastyczne Klub kodowania
Klub przyrodnika Klub młodego technika
„Pierwszy krok w żeglarstwo” Klub szermierczy
Kangurek matematyczny Chór
Mały elektronik Kółko historyczne