Kluby i kółka zainteresowań

Szkoła „Skrzydła” oferuje rodzicom szeroki wachlarz zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych.

Erasmus+ Sport At School

„Pierwszy krok w żeglarstwo”

Klub szermierczy

Klub zdobywców Korony Gór Polski

Sekcja piłkarska

Klub kodowania

Klub przyrodnika

Mały elektronik

SKS – Szkolny Klub Sportowy

Cube – Akademia Gier

Kółko gier logicznych

Klub wędrownika

„Rysuj jak architekt” Kółko plastyczne
Kółko matematyczne Kółko przyrodnicze