Klub Przyrodnika

Prowadzący: Mateusz Kęsy – nauczyciel przyrody i biologii w Szkole „Skrzydła”, doktorant Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Termin zajęć: czwartki, godz. 15:20-16:50

Grupa docelowa: uczniowie klas 4-7

Odpłatność: 10 zł za zajęcia od osoby

Liczebność grupy: minimum 6, maksymalnie 15 chłopców

Zapisy: sekretariat@skrzydla.edu.pl

Opis zajęć:

Zajęcia przeznaczone dla uczniów interesujących się światem zwierząt, roślin i przyrody nieożywionej, który nas otacza. Świetna okazja do poszerzenia i pogłębienia wiadomości zdobywanych na lekcjach przyrody. „Badaj – doświadczaj – słuchaj – patrz…”

W planach między innymi:

  • poznawanie fauny i flory oraz różnorodności krajobrazów okolic szkoły,
  • rozpoznawanie chmur i badanie ilości opadu,
  • analiza mikroskopowa preparatów stałych,
  • tworzenie własnych preparatów mikroskopowych,
  • oglądanie filmów przyrodniczych,
  • pielęgnacja szkolnego ogródka,
  • obserwacja i rozpoznawanie gatunków owadów w terenie,
  • praca ze zbiorami przyrodniczymi.

Powrót