Klub Przyrodnika

Prowadzący: Paweł Bogawski

Termin zajęć: środy, godz. 15:30-17:00

Odpłatność: uczestnictwo w klubie jest bezpłatne

Grupa docelowa: uczniowie klas 3-6

Zapisy: sekretariat@skrzydla.edu.pl

Opis zajęć:

Zapraszamy wszystkich chętnych z klas 3-6 do uczestnictwa w cotygodniowym Klubie Przyrodnika. W planach między innymi:

  • poznawanie fauny i flory oraz różnorodności krajobrazów okolic szkoły
  • rozpoznawanie chmur i badanie ilości opadu
  • analiza mikroskopowa preparatów stałych
  • tworzenie własnych preparatów mikroskopowych
  • fotografowanie preparatów
  • oglądanie filmów przyrodniczych
  • pielęgnacja szkolnego ogródka

Powrót