Klub Szermierczy

Prowadzący: Krzysztof Grącki (krzysztof.gracki@gmail.com), Tomasz Skupio

Termin zajęć: środa i piątek, godz. 15:30-17:00

Odpłatność: od 80 do 100 zł za miesiąc (cena zależy od liczebności grupy)

Liczebność grupy: do 15 osób

Opis zajęć:

Szermierka – sport czerpiący z tradycji rycerskich, kształtujący hart ducha, wytrwałość i samodzielność. Więcej informacji można znaleźć na stronie sekcji szermierczej Klubu Sportowego Warta Poznań: www.szermierze.pl

Zajęcia prowadzone są przez trenerów, mających doświadczenie w pracy z dziećmi. Chłopcy uczestniczący w zajęciach korzystają ze sprzętu wypożyczanego przez KS Warta.

Turniej szermierczy „O Puchar Skrzydeł”

Pierwsza edycja turnieju miała miejsce 21 grudnia 2016 roku. Więcej informacji i zdjęć z tego wydarzenia można znaleźć TUTAJ.

Powrót