Kółko Gier Logicznych

Prowadzący: Filip Leśniak – dyrektor Szkoły „Skrzydła”

Termin zajęć: w ramach zajęć lekcyjnych

Grupa docelowa: uczniowie klas 1-2

Odpłatność: uczestnictwo w klubie jest bezpłatne

Powrót