Kółko matematyczne

Prowadzący: Stanisław Polcyn – nauczyciel matematyki w Szkole „Skrzydła”

Termin zajęć: w ramach zajęć lekcyjnych

Grupa docelowa: uczniowie klasy 3

Odpłatność: uczestnictwo w klubie jest bezpłatne

Powrót