Kółko Plastyczne

Prowadzący: Witold Olkiewicz – nauczyciel plastyki w Szkole „Skrzydła”

Termin zajęć: w ramach zajęć lekcyjnych

Grupa docelowa: uczniowie klas 0-2

Odpłatność: uczestnictwo w klubie jest bezpłatne

Opis zajęć:

Zajęcia przeznaczone dla uczniów interesujących się wizualną twórczością artystyczną. Zajęcia mają na celu bliższy kontakt ze sztuką plastyczną oraz możliwość udoskonalenia swobodnego operowania pędzlem i farbą.

Powrót