Kółko przyrodnicze

Prowadzący: Mateusz Kęsy – nauczyciel przyrody i biologii w Szkole „Skrzydła”, doktorant Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Termin zajęć: w ramach zajęć lekcyjnych

Grupa docelowa: uczniowie klasy 3

Odpłatność: uczestnictwo w klubie jest bezpłatne

Powrót