Pierwszy krok w żeglarstwo

1. Założenia

Program jest praktycznym wprowadzeniem w świat sportu olimpijskiego – żeglarstwa. Dzięki niemu chłopcy rozpoczną żeglowanie na jednoosobowych łódkach klasy Optimist oraz przećwiczą podstawowe manewry jako załoga żaglówki szkoleniowej Omega.

W czasie szkolenia zaznajomią się z następującymi zagadnieniami:

  • bezpieczeństwo na wodzie/podstawy pierwszej pomocy
  • budowa łodzi żaglowej, podstawowe węzły żeglarskie
  • podstawowe przepisy regatowe/prawo drogi
  • wsiadanie i wysiadanie z łódki
  • dobijanie i odbijanie od pomostu
  • utrzymywanie kursu, halsowanie
  • zwroty na wiatr i z wiatrem

Program przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły, niezależnie od wieku. Nie trzeba umieć pływać – na zajęciach wszyscy obowiązkowo noszą kamizelki asekuracyjne. Liczba miejsc ograniczona – grupa nie może mieć więcej niż 12 uczestników. Przy większej liczbie chętnych niż miejsc decyduje data urodzenia (przyjmujemy starszych, młodsi mogą poczekać na następną edycję).

Zajęcia prowadzi pani Małgorzata Pic, doświadczony instruktor żeglarstwa. Zajęcia na Omedze prowadzi Filip Leśniak, były zawodnik w klasie OK Dinghy i Finn.

2. Harmonogram

Przewidujemy zajęcia:

  • luty/marzec: zajęcia „na suchym lądzie” (w „Skrzydłach”, czwartki, godzina 14:15-15:00) – raz w tygodniu (zajęcia przygotowawcze, historia i świat żeglarstwa, podstawowe pojęcia, węzły)
  • od 20 kwietnia do 22 czerwca: zajęcia „na wodzie” (przystań żeglarska Żeglarskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego (ŻMKS) nad Jeziorem Kierskim) – trzygodzinne zajęcia w klubie (z tego dwie godziny na wodzie). Klub udostępnia sprzęt – motorówkę, Optimisty, Omegę, kamizelki asekuracyjne. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek – wyjazd ze szkoły o 14:15 (samochodami prywatnymi – moim i dwoma samochodami rodziców – ustalimy dyżury – każdy rodzic 1-2 razy). Zakończenie zajęć około 18:15 w Kiekrzu – odbiór przez rodziców.

3. Co dalej?

Program będzie powtarzany co roku na wiosnę – tak, aby wszyscy uczniowie mieli okazję wziąć w nim udział.

Chłopcy, którzy będą chcieli kontynuować przygodę ze sportem żeglarskim, mogą wziąć udział w półkoloniach letnich, lub zostać członkiem Żeglarskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego (ŻMKS).

Powrót