Szkoła dla chłopców „Skrzydła” w Poznaniu

ul. Borówki 10, 61-304 Poznań

tel: 61 871 00 18

e-mail: sekretariat@skrzydla.edu.pl