Misja Szkoły „Skrzydła”

Szkoła podstawowa „Skrzydła” jest pierwszą w Poznaniu szkołą dla chłopców powstałą w oparciu o bogate doświadczenie Stowarzyszenia Sternik, które prowadzi w Polsce przedszkola i szkoły oparte na praktyce edukacji spersonalizowanej. Jednocześnie „Skrzydła” należą do szerokiego nurtu ponad 500 szkół z całego świata, które ten model edukacji z powodzeniem adaptują do różnych kultur i zwyczajów.

„Skrzydła” powstały dzięki inicjatywie rodziców, których celem było wsparcie rodzin w procesie wychowania i kształcenia ich dzieci. Szkoła realizuje program edukacji spersonalizowanej, opartej na koncepcji człowieka jako osoby wolnej, zdolnej do pełnego rozwoju swoich możliwości i poznania świata. Szczególny nacisk kładziemy na wychowywanie chłopców w duchu chrześcijańskim. Zachęcamy uczniów, aby podczas codziennych zajęć w szkole praktykowali różnorodne cnoty, takie jak. m.in. szczerość, wytrwałość, porządek czy bezinteresowność (opisane w Programie wychowawczym szkoły). W ten sposób dziecko nabywa szereg trwałych nawyków i przez to przygotowuje się do dojrzałego korzystania z własnej wolności już jako osoba dorosła, w życiu rodzinnym, zawodowym czy społecznym.

Idea szkoły polega na bliskiej współpracy nauczycieli z rodzinami uczniów. Każda rodzina ma swojego opiekuna, którego celem jest wsparcie rodziców, pierwszych i najważniejszych wychowawców, w procesie wychowania. Podczas cyklicznych, indywidualnych spotkań z każdą rodziną, opiekun dzieli się spostrzeżeniami na temat rozwoju dziecka, odkrytych talentów bądź obszarów mogących wymagać szczególnej uwagi.

Stawiając wychowanie na pierwszym miejscu, szkoła zapewnia jednocześnie wysoką jakość kształcenia, realizowanego przez starannie dobraną kadrę nauczycieli.

Uprawnienia

Jesteśmy niepubliczną szkołą podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej.

Dojazd

Szkoła położona jest w Kobylimpolu. Szczegółową mapę można znaleźć w zakładce Kontakt.

Istnieje możliwość skorzystania z transportu autobusem szkolnym na trasach:

  • Wilczak – Kobylepole – Szczepankowo
  • Centrum – Rataje – Szczepankowo – Kobylepole

Ponadto w pobliżu wejścia do szkoły znajduje się przystanek autobusów linii 55 i 52.

Języki obce

Naszych chłopców w klasach I-III uczymy języka angielskiego (5 godzin tygodniowo), od IV klasy także drugiego języka obcego (łącznie 7 godzin języków obcych tygodniowo).

Koła zainteresowań

Pełna lista znajduje się w zakładce Kluby i kółka.