Misja Szkoły „Skrzydła”

Misją Szkoły „Skrzydła” jest wspieranie rodziców w procesie wychowania i kształcenia ich dzieci.

Szkoła realizuje program edukacji spersonalizowanej, opartej na koncepcji człowieka jako osoby wolnej, zdolnej do pełnego rozwoju swoich możliwości i poznania świata.

Szczególny nacisk kładziemy na wychowywanie chłopców w duchu chrześcijańskim. Zachęcamy uczniów, aby podczas codziennych zajęć w szkole praktykowali różnorodne cnoty, takie jak. m.in. szczerość, wytrwałość, porządek czy bezinteresowność (opisane w programie wychowawczym szkoły). W ten sposób dziecko nabywa szereg trwałych nawyków i przez to przygotowuje się do dojrzałego korzystania z własnej wolności już jako osoba dorosła, w życiu rodzinnym, zawodowym czy społecznym.

Idea szkoły polega na bliskiej współpracy nauczycieli z rodzinami uczniów. Każdy uczeń ma swojego opiekuna, z którym spotyka się i który go wspiera. Podczas cyklicznych, indywidualnych spotkań, opiekun dzieli się z rodzicami spostrzeżeniami na temat rozwoju ich syna, odkrytych talentów bądź obszarów mogących wymagać szczególnej uwagi. Pomaga rodzicom w ustaleniu ich strategii wychowawczej.

„Skrzydła” – założone z inicjatywy rodziców – są pierwszą w Poznaniu szkołą dla chłopców powstałą w oparciu o bogate doświadczenie Stowarzyszenia Sternik. Jednocześnie należymy do szerokiego nurtu ponad 500 szkół z całego świata, które ten model edukacji z powodzeniem adaptują do różnych kultur i zwyczajów.