Program wychowawczy (klasy 0-3)

 KOMUNIKACJA

Kształcony nawyk: Stosuję się do podstawowych zasad komunikacji z innymi ludźmi
Kompetencja stała: Nauka (dobrze wykorzystuję czas na naukę: uczę się codziennie i efektywnie)

Hasła tygodniowe:
 1. Nie przerywam, kiedy ktoś rozmawia.
 2. Rozmawiam, zamiast krzyczeć.
 3. Unikam wyzwisk oraz kłótni.
 4. Przepraszam, jeżeli się pomylę.

Pobożność: Dzielę się z innymi wielkanocną radością.


Pytania i sugestie dla rodziców:

A) Poniższe pytania mogą pomóc w zastanowieniu się, w jaki sposób pracować poza szkołą, by wdrażać realizowany w szkole plan rozwoju dziecka.

 1. Czy stosujemy się do zasad dobrej komunikacji i używamy w naszym domu „magicznych” słów „dziękuję”, „proszę”, „przepraszam” itp.?
 2. Czy dajemy przykład słuchania innych z uwagą i cierpliwością?
 3. Czy słuchamy się wzajemnie w rodzinie?

B) Poniższe sugestie wskazują w jakich zadaniach potrzebne jest osobiste zaangażowanie ze strony rodziców. Celem przedstawionych propozycji jest ukazanie możliwości wsparcia dziecka w pracy nad rozwojem poszczególnych nawyków i kompetencji.

 1. Stosowanie w domu zasad dobrej komunikacji. Wymaganie od dziecka przyjęcia tych samych zasad.
 2. Staramy się nie działać pod wpływem zniecierpliwienia, zdenerwowania czy złego humoru.
 3. Brak akceptacji dla negatywnych zachowań dziecka: wymuszanie różnych rzeczy od rodziców poprzez płacz, krzyk, obrażanie się, trzaskanie drzwiami itp.
 4. Należy wyeliminować ze swojego języka wszelkie wulgaryzmy, przekleństwa czy wyzwiska oraz oczekiwać tego samego od swoich dzieci.