Rekrutacja

Najwyższa jakość edukacji i wychowania dostępna bez względu na status materialny rodziny.

 

ETAP I – Złożenie wniosku

Początkiem rekrutacji jest wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka.

Jeden wniosek dotyczy jednego dziecka. W przypadku, gdy Rodzice starają się o przyjęcie do placówek większej liczby dzieci, należy przesłać odpowiednią liczbę wniosków.

ETAP II – Rozmowa z dyrektorem placówki

Po otrzymaniu wniosku/wniosków, dyrektor umawia z Rodziną termin spotkania wstępnego. W spotkaniu uczestniczą oboje rodzice oraz przedstawiciel dyrekcji.

W przypadku rekrutacji do klasy IV i starszych organizowane jest dodatkowo spotkanie z kandydatem.

ETAP III – Rozmowa z dyrektorem ekonomicznym

Jeśli wszyscy zainteresowani uznają, że współpraca w ramach projektu jest możliwa, rodzina jest umawiana na spotkanie z dyrektorem do spraw ekonomicznych (kontakt w celu umówienia spotkania: fundacja@sternikpoznan.pl lub tel. 506 611 224). Spotkanie dotyczy ustalenia wysokości opłaty za naukę. Wymiar zobowiązania zostaje ustalony indywidualnie w zależności od realnych możliwości finansowych rodziny.

ETAP IV – Podpisanie dokumentów

Proces przyjęcia dziecka (dzieci), a de facto przyjęcia rodziny do placówki, kończy się wraz z dopełnieniem wszelkich formalności pomiędzy rodziną a Fundacją oraz pomiędzy rodziną a placówką (placówkami).