Rekrutacja

Proces rekrutacji jest wspólny dla wszystkich placówek Fundacji Sternik-Poznań.
1. Złożenie wniosku

Pierwszym krokiem jest wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka.

Wniosek dotyczy jednego dziecka, więc jeśli zamierzają Państwo jednocześnie zgłosić rodzeństwo lub posłać kolejne dziecko, należy wypełnić dokument dla każdego z nich osobno. Wniosek ma charakter informacyjny, nie jest dla Państwa w żaden sposób wiążący.

2. Rozmowa z Dyrektorem placówki

Po otrzymaniu wniosku kontaktujemy się z Państwem i umawiamy termin spotkania z Dyrektorem szkoły. Podczas spotkania mają Państwo okazję zapoznać się z modelem funkcjonowania szkoły. W spotkaniu powinni wziąć udział oboje Rodziców.

W przypadku rekrutacji do klasy IV i starszych organizowane jest dodatkowo spotkanie z kandydatem.

3. Rozmowa z Dyrektorem Finansowym Fundacji i podpisanie umowy o naukę

Po wizycie w szkole umawiają się Państwo na rozmowę z Dyrektorem Finansowym (fundacja@sternikpoznan.pl), aby omówić model finansowania edukacji dziecka. Umowa finansowa, podpisywana w wyniku tego spotkania, jest załącznikiem do umowy o naukę.

Ostatnim etapem przyjęcia dziecka jest podpisanie z Dyrektorem szkoły umowy o naukę.

Wpisowe

Każde nowe dziecko w STERNIKu – dwukrotność czesnego (odpowiednio przedszkolnego lub szkolnego).
Przejście dziecka z przedszkola do szkoły – jednokrotność czesnego w szkole.

Przy trzecim, czwartym i kolejnym dziecku w STERNIKu istnieje możliwość skorzystania z ulgi zwyczajnej. Zasady jej udzielania w przypadku wpisowego są identyczne, jak w przypadku czesnego.

Czesne

Czesne jest rozłożone na 12 rat miesięcznych płatnych od września do sierpnia.

Wysokość miesięcznej raty czesnego w roku szkolnym 2019/2020 wynosi:

  • Przedszkole „Horyzonty” – 693,00 zł
  • Zerówka – 724,00 zł
  • Szkoły Podstawowe „Horyzonty” i „Skrzydła” – 782,00 zł

W przypadku dołączenia dziecka do placówki w trakcie roku szkolnego, czesne liczone jest od miesiąca przystąpienia do STERNIKa.

Ulga zwyczajna

Istnieje możliwość skorzystania z ulgi zwyczajnej. Czesne po uwzględnieniu ulgi zwyczajnej z tytułu posłania do którejkolwiek placówki trzeciego i kolejnego dziecka wynosi 250 zł.

Aby skorzystać z ulgi zwyczajnej, należy przesłać wypełniony formularz wniosku ustaleń indywidualnych na adres: fundacja@sternikpoznan.pl. Wniosek można też wysłać tradycyjną pocztą na adres Fundacji lub dostarczyć osobiście. Po uzyskaniu akceptacji wniosku otrzymają Państwo jego skan i ulga będzie uwzględniana od kolejnego miesiąca.

W uzasadnionych przypadkach, istnieje także możliwość uzyskania ulgi nadzwyczajnej. W tym celu należy skontaktować się z Dyrektorem Finansowym.