Rekrutacja

Najwyższa jakość edukacji i wychowania dostępna bez względu na status materialny rodziny.

 

ETAP I – Złożenie wniosku

Podstawą rozpoczęcia procesu przyjęcia dziecka do jednej z placówek Fundacji jest przesłanie wniosku o przyjęcie dziecka.

Jeden wniosek dotyczy jednego dziecka. W przypadku, gdy Rodzice starają się o przyjęcie do placówek większej liczby dzieci, należy przesłać odpowiednią liczbę wniosków.

ETAP II – Rozmowa z członkiem Zarządu Fundacji i Dyrektorem szkoły

Po otrzymaniu wniosku/wniosków, dyrektor finansowy umawia z Rodziną termin spotkania dotyczącego m. in. ustalenia wysokości opłaty za naukę. Wymiar zobowiązania zostaje ustalony indywidualnie w zależności od realnych możliwości finansowych rodziny. W spotkaniu uczestniczą oboje rodzice.

Spotkanie ma na celu:

  • prezentację modelu edukacyjnego STERNIK-Poznań,
  • prezentację narzędzi wsparcia rodziców (m.in. Akademia Familijna),
  • ustalenie wysokości opłat za naukę oraz wyjaśnienie zagadnień formalnych związanych z udziałem Rodziny w inicjatywie edukacyjnej STERNIK-Poznań
  • zapoznanie Rodziców z programem wychowawczym, ofertą edukacyjną i organizacją procesu dydaktycznego.

W przypadku rekrutacji do klasy IV i starszych organizowane jest dodatkowo spotkanie z kandydatem.

ETAP III – Podpisanie dokumentów

W przypadku zgodnego potwierdzenia przez Rodziców, dyrektora placówki oraz Zarząd Fundacji woli współpracy, proces przyjęcia dziecka (dzieci), a de facto przyjęcia rodziny do placówki, kończy się wraz z dopełnieniem wszelkich formalności pomiędzy rodziną a Fundacją oraz pomiędzy rodziną a placówką (placówkami) – podpisanie umowy o naukę oraz stosownych oświadczeń o zapoznaniu się z zasadami STERNIK-Poznań.