Rok szkolny 2017/2018

Powrót

Wycieczka do Kłodawy, Lądu i Giecza

Letnie zajęcia sportowo-rekreacyjne

Szkolenia nauczycieli

Szermierka młodsza

Grupa szermiercza młodsza

Szermierka starsza

Grupa szermiercza starsza

Powrót