ROKowie

W każdej klasie są ROKowie, którzy dbają o atmosferę w klasie i opiekują się nowymi Rodzinami.

ROKowie, to jedno z małżeństw w klasie, wybierane przez dyrekcję szkoły, które:

  • zna dobrze model wychowawczy szkoły i zasady jego działania,
  • ma doświadczenia wychowawcze i odpowiedzialnie podchodzi do wychowania swoich dzieci,
  • czuje się współgospodarzem szkoły.

Cele pracy ROKów:

  • budowanie miłej atmosfery w klasie,
  • ułatwianie wzajemnego kontaktu rodziców między sobą,
  • podkreślanie pierwszoplanowej roli rodziców w wychowaniu oraz wagi wspólnych wartości i zasad wychowawczych w domu i szkole,
  • zachęcanie do współpracy ze szkołą, aby rodzice czuli się jej częścią,
  • opieka nad nowymi rodzinami.