Szkolny Klub Zdobywców Korony Gór Polski

Prowadzący: Paweł Szymański, Bartosz Misiewicz

Uczestnicy: chętni uczniowie klas 4-6

Odpłatność: rodzice pokrywają koszty wyjazdów na wyprawy

Opis zajęć:

Klub jest szkolnym oddziałem ogólnopolskiego Klubu Zdobywców Korony Gór Polski. Koronę tworzą najwyższe szczyty 28 pasm górskich naszego kraju. Uczniowie Skrzydeł zdobywanie rozpoczęli od Ślęży (grudzień 2014) – planowane są wyprawy na kolejne szczyty.

Dotychczasowe wyprawy:

Ślęża (718 m n.p.m.) – 3.12.2014
Śnieżka (1602 m n.p.m.) – 10-11.06.2015
Szczeliniec (919 m n.p.m.) – 1-3.06.2016
Ślęża (718 m n.p.m.) – 26.10.2016
Góry Sowie ( m n.p.m.) – 19-21.10.2016

Powrót