Wspieramy Rodziców w procesie wychowywania i kształcenia ich dzieci.

Nasza misja

Wspieramy rodziców jako pierwszych i najważniejszych wychowawców swoich dzieci, pomagając im w wychowaniu dobrych i szczęśliwych ludzi w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Czynimy to poprzez wysokiej jakości edukację personalistyczną i pomoc w kształtowaniu postaw opartych na chrześcijańskiej wizji człowieka i fundamentalnych wartościach: godności osoby ludzkiej, wolności, prawdzie, sprawiedliwości i miłości.

Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą.

Iz 40, 31

Co nas wyróżnia

Szkoła dla chłopców

W modelu edukacyjnym Sternika prowadzimy osobne szkoły dla dziewcząt i chłopców.

Wartości

Ważną cechą szkoły jest jej chrześcijańska tożsamość.

Edukacja personalistyczna

Traktujemy każdego ucznia jako osobę, z poszanowaniem jej wolności i godności.

Tutoring

Wsparcie dziecka w osiągnięciu maksimum jego możliwości.

Nasze osiągnięcia

Bardzo dobre wyniki edukacyjne oraz kształtowanie charakteru.

Rodzina

Uznajemy w rodzicach pierwszych wychowawców ich dzieci.

Galeria

Przebieg rekrutacji w naszej szkole:

Przedszkole i szkoły STERNIK-Poznań to najwyższa jakość edukacji i wychowania dostępna bez względu na status materialny rodziny.

Etap I – Złożenie wniosku

Pierwszym krokiem jest wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka.

Jeden wniosek dotyczy jednego dziecka. W przypadku, gdy Rodzice starają się o przyjęcie do szkoły większej liczby dzieci, należy przesłać odpowiednią liczbę wniosków.

Etap II – Rozmowa z dyrektorem placówki i dyrektorem finansowym Fundacji

Spotkanie ma na celu:

  • prezentację modelu edukacyjnego STERNIK-Poznań,
  • prezentację narzędzi wsparcia rodziców (m.in. Akademia Familijna),
  • szczegółowe zapoznanie Rodziców z programem wychowawczym, ofertą edukacyjną oraz organizacją placówki i procesu dydaktycznego
  • ustalenie wysokości opłat za naukę oraz wyjaśnienie zagadnień formalnych związanych z udziałem Rodziny w inicjatywie edukacyjnej STERNIK-Poznań.

Etap III – Podpisanie dokumentów

W przypadku zgodnego potwierdzenia przez Rodziców, dyrektora placówki oraz Zarząd Fundacji woli współpracy, proces przyjęcia dziecka (dzieci), a de facto przyjęcia rodziny do placówki, kończy się wraz z dopełnieniem wszelkich formalności pomiędzy rodziną a Fundacją oraz pomiędzy rodziną a placówką (placówkami) – podpisanie umowy o naukę oraz stosownych oświadczeń o zapoznaniu się z zasadami STERNIK-Poznań.