BIULETYN nr 1/09/2020/2021

Nawigacja – spotkanie dla nowych Rodzin
Już jutro, w sobotę, 5 września o godz. 10:00 odbędzie się spotkanie dla wszystkich Rodziców, którzy w tym roku rozpoczęli przygodę ze Skrzydłami. Powiemy czym jest model edukacyjny Sternik-Poznań, przybliżymy szczegóły działalności szkoły i udzielimy odpowiedzi na wszystkie nurtujące Państwa pytania. Wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej za pomocą aplikacji Zoom. Dane do spotkania znajdują się w e-mailu.

Msza Święta i spowiedź w szkole
Wraz ze wznowieniem zajęć stacjonarnych w szkole odprawiana jest cotygodniowa Msza Święta katechetyczna w poniedziałki o godz. 10:20. Szczegółowy plan jest dostępny w gablocie przy wejściu do kaplicy. Poza tym w każdy poniedziałek od godz. 9:00 będzie w szkole okazja do Spowiedzi Świętej.

i-Pray with the Gospel
W ramach realizacji Programu Wychowawczego Szkoły Skrzydła, zaczynamy udostępniać naszym uczniom klas 4-8 teksty zaczerpnięte z i-Pray with the Gospel. Teksty są oparte na krótkim fragmencie Ewangelii związanym z tymi cnotami, nad których doskonaleniem skupiamy się w danym miesiącu. Polecamy je uczniom jako materiał do refleksji i modlitwy, oraz ewentualnej rozmowy z Tutorem lub Księdzem. Są one drukowane w formie broszurki i dostępne dla uczniów na korytarzu szkolnym. Państwa również zapraszamy do zapoznanie się z tekstem wrześniowym. Kolejne części i-Pray with the Gospel będą pojawiały się co miesiąc.

Carlo Acutis – postać roku w Szkole Skrzydła
W pracy wychowawczej z uczniami w tym roku szkolnym planujemy przywoływać postać Carlo Acutisa jako wzór trwania w cnotach, szczególnego nabożeństwa do Eucharystii oraz dążenia do świętości w codziennych, zwykłych zajęciach. Carlo był włoskim nastolatkiem zmarłym na białaczkę w wieku 15 lat, 2006 roku.
Interesował się wykorzystaniem komputerów i internetu do pozytywnych celów, był twórcą najpełniejszej bazy danych cudów eucharystycznych na świecie. W życiu codziennym był otoczony opinią chłopca niezwykle pobożnego, pełnego radości i optymizmu płynącego z codziennego obcowania z Bogiem w modlitwie.
Niedawno oficjalnie uznano ważność cudów za wstawiennictwem Carlo i Ojciec Święty Franciszek wyznaczył termin jego beatyfikacji na 10 października 2020 r. Planujemy przygotowywać się wspólnie z uczniami do tego dnia jako ważnego święta poprzez dostosowanie tematów rozmów na lekcjach wychowawczych, pogadanki i czytanie tekstów związanych z Carlo Acutisem.
W szkole znajdują się już również plakaty przybliżające postać Carlo. Chcielibyśmy też zaproponować chłopcom wspólne obejrzenie transmisji z ceremonii beatyfikacji w październiku i nawiązywać do tego tematu przez resztę roku szkolnego. Sądzimy, że Carlo będzie postacią bardzo bliską sprawom, troskom i zainteresowaniom współczesnych nastolatków i może stanowić dobry wzór do naśladowania dla naszych uczniów. Więcej informacji o Carlo Acutisie mogą Państwo znaleźć na stronie www.carloacutis.com.

Testy diagnostyczne
We wszystkich klasach, do 18 września zostaną przeprowadzone testy diagnostyczne z kluczowych przedmiotów. Wyniki diagnozy zostaną opracowane do końca września i mogą zostać udostępnione na Państwa prośbę przez nauczyciela przedmiotowego.

Prace klasowe i sprawdziany
Przypominamy, że prace klasowe oraz sprawdziany oddane i poprawione przez nauczyciela, uczniowie zabierają do domu, przekazują do podpisu Rodzicom i zwracają nauczycielowi. Następnie są one przechowywane w pokoju nauczycielskim. W przypadku, gdy uczeń nie odda swojej pracy, nauczyciel informuje o tym fakcie Rodziców poprzez dziennik elektroniczny lub pocztę e-mail.

Parafowanie informacji w agendach
Uprzejmie prosimy o parafowanie informacji w agendach. Jest to dla nas sygnał, że zapoznaliście się Państwo z zamieszczoną informacją. Nauczyciele podobnie, parafują informacje przekazywane od Państwa.

Biblioteka szkolna – godziny otwarcia
Biblioteka szkolna, w której wypożyczyć można m.in. lektury obowiązkowe, działać będzie od poniedziałku 14 września w następujących godzinach:
Poniedziałek: 13:00-13:20
Wtorek: 9:55-10:15
Środa: 10:15-11:00
Czwartek: 13:00-13:20
Piątek: 9:00-9:10
Wszyscy uczniowie mogą wypożyczać książki na okres 1 miesiąca. Przekroczenie terminu wiązać się będzie z koniecznością opłacenia kary umownej w wysokości 10 groszy za każdy dzień roboczy. Pieniądze uzyskane w ten sposób będą przeznaczane na zakup nowych książek.

Bieg im. Ojca Jońca
Informujemy, że organizatorzy biegu przenieśli datę wydarzenia na 9 kwietnia 2021 r.

Dodatkowe lekcje i zajęcia pozalekcyjne
Przesyłam Państwu dostęp do listy zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych. Jeszcze jest NIEKOMPLETNA, ponieważ trwają negocjacje z prowadzącymi w celu uzyskania dla Państwa jak najniższych cen i ustalanie dogodnych dla dzieci terminów zajęć. Kompletna lista powinna ukazać się w przyszłym tygodniu.
Lista dostępna jest: TUTAJ (będzie aktualizowana na bieżąco)
Zajęcia pokazowe
Od 7 do 25 września chłopcy mogą uczestniczyć w dwóch otwartych zajęciach jednego typu zajęć pozalekcyjnych. Ma im to pomóc w dokonaniu wyboru tych, na które będą uczęszczać regularnie. Od 23 września wystartują tylko te zajęcia, które osiągną wymagane minimum uczestników.
Opłaty
Państwo zapisują dzieci na cały miesiąc z góry (niezależnie od faktycznej obecności dziecka), a płatność za zajęcia będzie doliczana do noty finansowej. Tylko odwołanie zajęć przez prowadzącego lub okres ferii powodują proporcjonalne zmniejszenie wysokości opłaty.
Zapisy
Zapisy prowadzi p. Kamila Jerzyk poprzez e-mail: sekretariat@skrzydla.edu.pl

Logopedyczne badanie przesiewowe
Badania przesiewowe dla dzieci zgłoszonych w ankiecie odbędą się we wtorek 8.09 od godz. 8.00. Przeprowadzi je p. Jolanta Kaczmarek, logopeda, z którą współpracujemy od wielu lat. Po badaniu Rodzice otrzymają wyniki do agend.
Istnieje możliwość zapisu dziecka na zajęcia z logopedii. Koszt jednego, indywidualnego zajęcia (30 minut) – 35 zł; koszt jednego zajęcia w parach (30 minut) – 30 zł. Dzieci na zajęciach w parach będą łączone wg tej samej wady wymowy. Rodziców zainteresowanych udziałem dzieci w zajęciach prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres: sekretariat@skrzydla.edu.pl. W razie pytań lub wątpliwości mogą Państwo skontaktować się bezpośrednio z prowadzącą p. Jolantą Kaczmarek pod numerem telefonu: 602 673 594.

Stałe dyżury dyrektora
Istnieje możliwość spotkania z dyrektorem szkoły w ramach stałych dyżurów w poniedziałek w godzinach 15:30-17:00 oraz w piątek w godzi. 7:30-8:00. Celem dyżuru jest usprawnienie komunikacji – mogą Państwo porozmawiać z dyrektorem w dowolnej sprawie. W reżimie sanitarnym rekomendujemy korzystanie z aplikacji Zoom lub rozmowę na terenie rekreacji przed szkołą. Prosimy o umawianie się na spotkanie bezpośrednio z dyrektorem szkoły: piotr.lawniczak@skrzydla.edu.pl

Wpłaty na wyprawkę
Dziękujemy za dotychczasowe wpłaty na wyprawkę. Kwotę 300 zł za ucznia można wpłacić w całości albo podzielić na raty: dwie (do 30 września i 31 stycznia) lub trzy (do 30 września, 30 listopada i 26 lutego). Powyższą składkę można wpłacać gotówką w sekretariacie szkoły lub na konto:
mBank nr 94 1140 2004 0000 3002 7788 8151 (Piotr Ławniczak) z opisem: ”WYPRAWKA, Imię i nazwisko ucznia, klasa”.