BIULETYN nr 10/11/2020/2021

Biuletyn na stronie www
Biuletyn Skrzydeł również na stronie: www.skrzydla.edu.pl/biuletyn

Od 9 do 27 listopada zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla klas 1-8
Uczniowie realizują nauczanie zdalne, na które składają się: lekcje online, konsultacje przedmiotowe, praca indywidualna oraz z nauczycielem w oparciu o materiał zamieszczony w arkuszu pracy własnej.
– Uczniowie z klasy startowej uczęszczają do szkoły zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.
– Wszystkie zajęcia pozalekcyjne zostają zawieszone.
– Świetlica szkolna działa od godz. 7.15 do 16.00. Prosimy o informację bezpośrednio do dyrektora szkoły, jeżeli potrzebują Państwo opieki nad dzieckiem po godz. 16.00.
Szczegóły dotyczące organizacji lekcji zdalnych zostaną przekazane w osobnych komunikatach przez dyrektora szkoły.

Ankieta na temat nauki zdalnej
Prosimy Państwa o wypełnienie ankiety na temat funkcjonowania Państwa dziecka w czasie nauki zdalnej. Podane informacje pozwolą nam usprawniać system nauczania zdalnego. Odpowiedzi można udzielać do 7 listopada.
Ankieta dostępna jest TUTAJ.

Czas spędzany przez uczniów przy komputerze
W ostatnich dniach poprosiliśmy rodziców i uczniów o wyrażenie w ankiecie swojej opinii na temat nauczania zdalnego oraz jego wpływu na samopoczucie i zdrowie. Przeważająca liczba uczniów i rodziców (ponad 75%) stwierdza, że chłopcy mają bardzo mało ruchu i obecnie spędzają przed komputerem 4 godziny i więcej. Nie są to optymalne warunki do nauki. Psychologowie już biją na alarm, że jako dorośli, fundujemy dzieciom bardzo poważne konsekwencje zbyt długiego spędzania czasu przy komputerze.

Przy tworzeniu planu lekcji kierowaliśmy się chęcią zachowania balansu między możliwościami psychofizycznymi uczniów, a kontynuowaniem wysokiej jakości edukacji. W obliczu tych danych uważamy, że nie jest wskazane dalsze zwiększanie liczby lekcji online. Zamiast tego zamierzamy utrzymać rytm lekcji “papierowych” rozdzielanych interwałami w postaci lekcji online w starszych klasach oraz wprowadzić ograniczony czasowo plan zajęć dla uczniów klas 1-3. Uczniowie w tych klasach nie będą spędzać więcej niż 3 godziny dziennie przed monitorem w trakcie zajęć szkolnych.

Prosimy rodziców, aby poza tymi zajęciami w miarę możliwości  całkowicie wyeliminowali czas synów przed ekranem (komputera, telewizora, tableta lub smartfona) i zachęcali dzieci do dostępnych form ruchu lub sportu i pomocy w domu.

Program wychowawczy na październik: PRZYJAŹŃ
Nawyk: nawiązuję nowe przyjaźnie i dbam o dobre relacje ze wszystkimi
Zachęcamy rodziców do korzystania z portalu Leader100. Za jego pośrednictwem można sprawdzić informacje na temat bieżącej “Kompetencji Miesiąca”, oraz pobrać bezpłatne materiały do pracy z dzieckiem w domu.
Adres: www.leader100.pl
Login dla wszystkich rodziców: a1706hx, hasło: 7207

Bractwa – aktualne informacje
W październiku pierwsze miejsce w rywalizacji Bractw zajęło Bractwo Dzika. Gratulujemy serdecznie! Z uwagi na brak możliwości zorganizowania dla zwycięzców Nocy w Szkole, podczas obostrzeń sanitarnych rozważamy alternatywną nagrodę. Wkrótce przekażemy więcej szczegółów.

Podczas nieobecności uczniów w szkole rywalizacja Bractw odbywa się w formie online. Aktualne wyniki są widoczne na stronie nauki zdalnej Szkoły Skrzydła.

Msze Święte w szkole
Msze Św. w szkole zostają zawieszone do odwołania. Zwracamy uwagę na możliwość skorzystania z sakramentu Spowiedzi w ośrodkach Sołek i Antrejka. Informacje na ten temat są dostępne na stronach internetowych ośrodków.

Podcast “Rozwiń Skrzydła”

Ks. Stanisław przygotowuje serię cotygodniowych rozważań „Rozwiń Skrzydła!” dla uczniów z klas 4-8. Link do nagrań jest umieszczony na stronie edukacji zdalnej, a także TUTAJ. Nagrań można posłuchać na różnych platformach, np. Spotify. Rozważania będą się pojawiały w poniedziałki do godz. 12:00. Warto zachęcić chłopców do skorzystania. Link można przesyłać znajomym rodzinom, które mają dzieci w tym wieku, także spoza Skrzydeł.

Konsultacje przedmiotowe
Nauczyciele zapraszają na indywidualne, zdalne spotkania z uczniami pragnącymi uzyskać pomoc z przedmiotu lub poprawić oceny. Terminy i zapisy są dostępne na stronie startowej nauki zdalnej.

Zakup śpiewników do kaplicy szkolnej

Zebraliśmy już środki na zakup 15 z 20 śpiewników do szkolnej kaplicy rekomendowanych przez ks. Stanisława. Dziękujemy za wszystkie wpłaty!
Link do oferty: TUTAJ
Okazjonalną cegiełkę można nabyć dokonując wpłaty na konto w mBanku o numerze: 89 1140 2004 0000 3202 7977 7703 (Piotr Ławniczak), tytułem: „Śpiewniki – darowizna”.

Ankiety Tutoringu Rodzinnego
Dziękujemy za sprawne umawianie się na spotkania tutoringowe. Po rozmowie prosimy o wypełnienie przez każdego z Rodziców osobno Ankiety Tutoringowej, dostępnej: TUTAJ

Wpłaty na wyprawkę
Minął termin pierwszej raty na wyprawkę – dziękujemy za terminowe wpłaty. Kwotę 300 zł za ucznia można wpłacić w całości albo podzielić na raty: dwie (do 30 września i 31 stycznia) lub trzy (do 30 września, 30 listopada i 26 lutego). Powyższą składkę można wpłacać gotówką w sekretariacie szkoły lub na konto: mBank nr 94 1140 2004 0000 3002 7788 8151 (Piotr Ławniczak) z opisem: ”WYPRAWKA, Imię i nazwisko ucznia, klasa”.

Stałe dyżury dyrektora
Zapraszamy na indywidualne spotkania z dyrektorem szkoły w ramach stałych dyżurów w poniedziałek w godzinach 15:30-17:00 oraz w piątek w godz. 7:30-8:00. Celem dyżuru jest usprawnienie komunikacji – mogą Państwo porozmawiać z dyrektorem w dowolnej sprawie. Prosimy o umawianie się na spotkanie bezpośrednio z dyrektorem szkoły: piotr.lawniczak@skrzydla.edu.pl