Biuletyn nr 11/11/2020/2021

Biuletyn na stronie www
Biuletyn Skrzydeł również na stronie: www.skrzydla.edu.pl/biuletyn

Wyniki ankiety na temat nauki zdalnej
Dziękujemy Rodzicom i Uczniom, którzy skorzystali z ankiety. Na podstawie uzyskanych z niej danych stworzyliśmy raport o przyjętych w naszej szkole metodach kształcenia na odległość, który dostępny jest TUTAJ.

Program wychowawczy na październik: PRZYJAŹŃ
Nawyk: nawiązuję nowe przyjaźnie i dbam o dobre relacje ze wszystkimi
Zachęcamy rodziców do korzystania z portalu Leader100. Za jego pośrednictwem można sprawdzić informacje na temat bieżącej “Kompetencji Miesiąca”, oraz pobrać bezpłatne materiały do pracy z dzieckiem w domu.
Adres: www.leader100.pl
Login dla wszystkich rodziców: a1706hx, hasło: 7207

Bractwa – aktualne informacje
Podczas nieobecności uczniów w szkole rywalizacja Bractw odbywa się w formie online. Aktualne wyniki są widoczne na stronie nauki zdalnej Szkoły Skrzydła. Obecnie na prowadzeniu jest Bractwo Żubra z wynikiem 12 punktów!

Podcast “Rozwiń Skrzydła”
Ks. Stanisław przygotowuje serię cotygodniowych rozważań „Rozwiń Skrzydła!” dla uczniów z klas 4-8. Link do nagrań jest umieszczony na stronie edukacji zdalnej, a także TUTAJ. Nagrań można posłuchać na różnych platformach, np. Spotify. Rozważania będą się pojawiały w poniedziałki do godz. 12:00. Warto zachęcić chłopców do skorzystania. Link można przesyłać znajomym rodzinom, które mają dzieci w tym wieku, także spoza Skrzydeł.

Możliwość spowiedzi
Ks. Stanisław jest dostępny do spowiedzi dla uczniów i rodziców szkoły w Ośrodku Akademickim „Sołek” przy ul. Pałuckiej 40 w piątki w godz. 17:00-19:00. Spowiedź odbywa się w przystosowanym pomieszczeniu. Jest tam klęcznik dla penitenta i parawan oddzielający od księdza, co umożliwia sprawowanie sakramentu z należytą dyskrecją i bez ryzyka zarażenia się. Prosimy o korzystanie z maseczek i przesłanie wcześniejszej informacji o chęci skorzystania dzwoniąc lub wysyłając sms bezpośrednio do ks. Stanisława pod nr 881 234 883. Dzięki temu będzie można uniknąć niepotrzebnych kolejek i wspólnego przebywania większej grupy osób.

Konsultacje przedmiotowe
Nauczyciele zapraszają na indywidualne, zdalne spotkania z uczniami pragnącymi uzyskać pomoc z przedmiotu lub poprawić oceny. Terminy i zapisy są dostępne na stronie startowej nauki zdalnej.

Ankiety Tutoringu Rodzinnego
Dziękujemy za sprawne umawianie się na spotkania tutoringowe. Po rozmowie prosimy o wypełnienie przez każdego z Rodziców osobno Ankiety Tutoringowej, dostępnej: TUTAJ

Zakup śpiewników do kaplicy szkolnej
Zebraliśmy już środki na zakup 15 z 20 śpiewników do szkolnej kaplicy rekomendowanych przez ks. Stanisława. Dziękujemy za wszystkie wpłaty!
Link do oferty: TUTAJ
Okazjonalną cegiełkę można nabyć dokonując wpłaty na konto w mBanku o numerze: 89 1140 2004 0000 3202 7977 7703 (Piotr Ławniczak), tytułem: „Śpiewniki – darowizna”.

Wpłaty na wyprawkę
Minął termin pierwszej raty na wyprawkę – dziękujemy za terminowe wpłaty. Kwotę 300 zł za ucznia można wpłacić w całości albo podzielić na raty: dwie (do 30 września i 31 stycznia) lub trzy (do 30 września, 30 listopada i 26 lutego). Powyższą składkę można wpłacać gotówką w sekretariacie szkoły lub na konto: mBank nr 94 1140 2004 0000 3002 7788 8151 (Piotr Ławniczak) z opisem: ”WYPRAWKA, Imię i nazwisko ucznia, klasa”.