Biuletyn nr 12/11/2020/2021

Biuletyn na stronie www
Biuletyn Skrzydeł również na stronie: www.skrzydla.edu.pl/biuletyn

Konsultacje dla Rodziców
Konsultacje to świetna okazja do indywidualnej rozmowy z nauczycielem o postępach ucznia i uzyskania informacji na temat jego mocnych i słabych stron oraz różnych aspektów rozwoju. Zapraszamy już w najbliższy wtorek 24 listopada w godz. 17:00-20:00 na konsultacje w formie zdalnej na platformie Zoom. Arkusz zapisów znajduje się TUTAJ. Aby połączyć się z pokojem konkretnego nauczyciela prosimy o kliknięcie w arkuszu na jego imienia i nazwiska o umówionej godzinie spotkania i oczekiwanie na włączenie rozmowy.

Zdalne korzystanie z Biblioteki szkolnej
Mimo, że uczniowie przenieśli się tymczasowo do domów i uczą się zdalnie, nasza Biblioteka szkolna działa! Zachęcamy uczniów do regularnego czytania. Książki zamawiamy online poprzez wysłanie e-maila na sekretariat@skrzydla.edu.pl, a po otrzymaniu potwierdzenia zwrotnego, odbieramy w wiatrołapie.

Zajęcia na pływalni
Ze względu na niewielką aktywność fizyczną uczniów w warunkach nauki zdalnej oferujemy chłopcom możliwość udziału w zorganizowanych zajęciach na basenie w Swarzędzu. Koszt jednorazowych zajęć wynosi 25 zł. Są jeszcze wolne miejsca:
– we wtorki w godz. 13:30-14:45 klasy 4-8
– w środy w godz. 13:30-14:45 klasy 0-3
Konieczny jest dowóz i odbiór uczniów przez Rodziców. Zgłoszenia prosimy przesyłać bezpośrednio panu Dyrektorowi na adres: piotr.lawniczak@skrzydla.edu.pl
Uczniowie muszą być wyposażeni w maseczkę.

Arkusze pracy klas
Po konsultacjach z Rodzicami i uczniami, a także analizie ankiety na temat nauczania zdalnego, wprowadziliśmy zmiany w organizacji Arkuszy pracy klas. Niektóre ze zmian to:
– publikacja najnowszych lekcji na górze strony
– wyraźniejszy podział na lekcje “papierowe” i online
– ujednolicenie nazw kolumn we wszystkich klasach i przedmiotach
– ujednolicenie szaty graficznej, czcionki itp.
– redagowanie treści w sposób bardziej zrozumiały i przyjazny dla uczniów.

Logowanie się uczniów na lekcje online
Prosimy, aby uczniowie logowali się na lekcje online przez linki umieszczone w planie lekcji w poszczególnych dniach. Jest to ważne, ponieważ w razie zastępstwa linki te są aktualizowane przez szkołę i prowadzą do spotkania z odpowiednim nauczycielem. Kliknięcie w link z innego dnia może spowodować problem z zalogowaniem się na lekcję.

Planowanie czasu – warsztaty dla uczniów klas 4-8
W tym miesiącu rozpoczynamy cykl warsztatów dla uczniów klas 4-8 na temat planowania czasu samodzielnej nauki i pracy. Zajęcia te będą się odbywały w ramach lekcji wychowawczych. Warsztaty to okazja do pracy nad umiejętnościami ustalania priorytetów zadań, oszacowania realnego czasu potrzebnego na ich wykonanie oraz wzbudzenia motywacji do działania. Bezpośrednio przed lekcją uczniowie otrzymają na szkolny adres e-mailowy materiały potrzebne do ćwiczeń. Prosimy o zapisanie ich w komputerze bez wypełniania.

Egzaminy próbne ósmoklasisty
W dniach 18-20 listopada nasi ósmoklasiści wzięli udział w egzaminach próbnych wydawnictwa Nowa Era z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Wyniki testów pozwolą nauczycielom lepiej ocenić postępy uczniów w przygotowaniu do egzaminów oraz dostosować plan nauczania do potrzeb uczniów. Indywidualne wyniki zostaną przesłane Rodzicom drogą elektroniczną. Poza udziałem w testach chłopcy wzięli też udział w bardzo owocnych konsultacjach z przedmiotów egzaminacyjnych w formie hybrydowej.

Podcast “Rozwiń Skrzydła”
Ks. Stanisław przygotowuje serię cotygodniowych rozważań „Rozwiń Skrzydła!” dla uczniów z klas 4-8. Link do nagrań jest umieszczony na stronie edukacji zdalnej, a także TUTAJ. Nagrań można posłuchać na różnych platformach, np. Spotify. Rozważania będą się pojawiały w poniedziałki do godz. 12:00. Warto zachęcić chłopców do skorzystania. Link można przesyłać znajomym rodzinom, które mają dzieci w tym wieku, także spoza Skrzydeł.

Możliwość spowiedzi
Ks. Stanisław jest dostępny do spowiedzi dla uczniów i rodziców szkoły w Ośrodku Akademickim „Sołek” przy ul. Pałuckiej 40 w piątki w godz. 17:00-19:00. Spowiedź odbywa się w przystosowanym pomieszczeniu. Jest tam klęcznik dla penitenta i parawan oddzielający od księdza, co umożliwia sprawowanie sakramentu z należytą dyskrecją i bez ryzyka zarażenia się. Prosimy o korzystanie z maseczek i przesłanie wcześniejszej informacji o chęci skorzystania dzwoniąc lub wysyłając sms bezpośrednio do ks. Stanisława pod nr 881 234 883. Dzięki temu będzie można uniknąć niepotrzebnych kolejek i wspólnego przebywania większej grupy osób.

Program wychowawczy na listopad: PRZYJAŹŃ
Nawyk: nawiązuję nowe przyjaźnie i dbam o dobre relacje ze wszystkimi
Zachęcamy rodziców do korzystania z portalu Leader100. Warto skorzystać z informacji na temat bieżącej “Kompetencji Miesiąca” oraz pobrać bezpłatne materiały do pracy z dzieckiem w domu.
Adres: www.leader100.pl
Login dla wszystkich rodziców: a1706hx, hasło: 7207

Bractwa – nowy konkurs
Podczas nieobecności uczniów w szkole rywalizacja Bractw odbywa się w formie online. Aktualne wyniki są widoczne na stronie nauki zdalnej Szkoły Skrzydła. Obecnie na prowadzeniu jest Bractwo Niedźwiedzia z wynikiem 54 punktów!

Uwaga!
Organizujemy nową konkurencję dla bractw, która potrwa do 18 grudnia. Szkoła została zgłoszona do XV edycji ogólnopolskiego konkursu, pod hasłem:
ODDAJ UŻYWANY TELEFON KOMÓRKOWY – POMAGAJĄC INNYM – POMAGASZ SWOJEJ SZKOLE.

Konkurs polega na zebraniu przez uczniów jak największej liczby starych, niepotrzebnych telefonów komórkowych bez baterii w zamian za atrakcyjne nagrody i kupony pieniężne. Telefony po ewentualnej naprawie i usunięciu wszelkich danych mogą trafić do krajów rozwijających się w Afryce i Azji gdzie będą mogły jeszcze przez lata służyć innym ludziom.
Więcej informacji o akcji pod adresem: www.ekophone.pl

Bractwa otrzymają 1 żeton za każdy kilogram zebranych telefonów. Szkoła natomiast za każdy kilogram otrzyma od organizatorów 5 zł w postaci kuponów pieniężnych Sodexo. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup nowych książek do biblioteki szkolnej.

Konsultacje przedmiotowe dla uczniów
Nauczyciele zapraszają na indywidualne, zdalne spotkania z uczniami pragnącymi uzyskać pomoc z przedmiotu lub poprawić oceny. Terminy i zapisy są dostępne na stronie startowej nauki zdalnej.

Podcast “Rozwiń Skrzydła”
Ks. Stanisław przygotowuje serię cotygodniowych rozważań „Rozwiń Skrzydła!” dla uczniów z klas 4-8. Link do nagrań jest umieszczony na stronie edukacji zdalnej, a także TUTAJ. Nagrań można posłuchać na różnych platformach, np. Spotify. Rozważania będą się pojawiały w poniedziałki do godz. 12:00. Warto zachęcić chłopców do skorzystania. Link można przesyłać znajomym rodzinom, które mają dzieci w tym wieku, także spoza Skrzydeł.

Konsultacje przedmiotowe
Nauczyciele zapraszają na indywidualne, zdalne spotkania z uczniami pragnącymi uzyskać pomoc z przedmiotu lub poprawić oceny. Terminy i zapisy są dostępne na stronie startowej nauki zdalnej.

Ankiety Tutoringu Rodzinnego
Dziękujemy za sprawne umawianie się na spotkania tutoringowe. Po rozmowie prosimy o wypełnienie przez każdego z Rodziców osobno Ankiety Tutoringowej, dostępnej: TUTAJ

Zakup śpiewników do kaplicy szkolnej
Zebraliśmy już środki na zakup 16 z 20 śpiewników do szkolnej kaplicy rekomendowanych przez ks. Stanisława. Dziękujemy za wszystkie wpłaty!
Link do oferty: TUTAJ
Okazjonalną cegiełkę można nabyć dokonując wpłaty na konto w mBanku o numerze: 89 1140 2004 0000 3202 7977 7703 (Piotr Ławniczak), tytułem: „Śpiewniki – darowizna”.

Wpłaty na wyprawkę
Minął termin pierwszej raty na wyprawkę – dziękujemy za terminowe wpłaty. Kwotę 300 zł za ucznia można wpłacić w całości albo podzielić na raty: dwie (do 30 września i 31 stycznia) lub trzy (do 30 września, 30 listopada i 26 lutego). Powyższą składkę można wpłacać gotówką w sekretariacie szkoły lub na konto: mBank nr 94 1140 2004 0000 3002 7788 8151 (Piotr Ławniczak) z opisem: ”WYPRAWKA, Imię i nazwisko ucznia, klasa”