BIULETYN nr 3/09/2020/2021

Biuletyn na stronie www
Biuletyn Skrzydeł również na stronie: www.skrzydla.edu.pl/biuletyn

Msza Święta i spowiedź w szkole
Jak co tydzień w poniedziałek od godz. 9:00 będzie w szkole okazji do Spowiedzi Św., a o godz. 10:20 zostanie odprawiona katechetyczna Msza Święta, którą odprawi ks. Stanisław Urmański.

Zakup śpiewników do kaplicy szkolnej
Dziękujemy za pierwsze wpłaty na zakup kompletu 20 śpiewników do szkolnej kaplicy. Spośród dostępnych pozycji ks. Stanisław Urmański rekomenduje śpiewnik ks. Jana Siedleckiego: https://liturgiczny.pl/spiewnik-ks-jana-siedleckiego
Inwestycja jest dość kosztowna, a ponieważ służyć będzie nie tylko uczniom Szkoły, ale wszystkim odwiedzającym naszą kaplicę, dlatego prosimy Państwa o wsparcie finansowe. Okazjonalną cegiełkę można nabyć dokonując wpłaty na konto w mBanku o numerze: 89 1140 2004 0000 3202 7977 7703 (Piotr Ławniczak), tytułem: „Śpiewniki – darowizna”.

Program wychowawczy na wrzesień: PORZĄDEK
Zachęcamy rodziców do korzystania z portalu Leader100. Za jego pośrednictwem można sprawdzić informacje na temat bieżącej “Kompetencji Miesiąca”, oraz pobrać bezpłatne materiały do pracy z dzieckiem w domu.
Adres: www.leader100.pl
Login dla wszystkich rodziców: a1706hx, hasło: 7207

Samorząd szkolny – wybory
Informujemy, że do środy, 30 września czekamy na zgłoszenia uczniów na stanowisko Przewodniczącego Samorządu Szkolnego. Kandydaci mają czas do poniedziałku, 12 października na prowadzenie swojej kampanii i zachęcenie do wyboru.
W środę, 7 października odbędzie się szkolna debata. Wtorek, 13 października jest dniem ciszy wyborczej, natomiast w środę, 14 października zostaną przeprowadzone wybory. Głosować mogą wszyscy uczniowie z klas 4-8, którzy okażą legitymację szkolną Komisji Wyborczej. Za przygotowanie wyborów odpowiedzialna jest klasa 8.
Prosimy o rozmowę z chłopcami na temat obowiązków obywatelskich i pozytywne nastawienie, aby poważnie podejść do sprawy.

Bractwa
Nasze cztery Bractwa (Dziki, Niedźwiedzie, Wilki i Żubry) współzawodniczą w realizacji programu wychowawczego, wzrastaniu w cnotach, odnoszeniu sukcesów sportowych i edukacyjnych. Zdrowa rywalizacja jest cennym narzędziem wychowawczym w pracy z chłopcami. Zewnętrznym znakiem są żetony (punkty) w kolorach Bractw, które chłopcy gromadzą w czterech skarbonkach w holu szkoły. Wysiłek w gromadzeniu punktów łączy uczniów z różnych klas i grup wiekowych, co sprzyja integracji chłopców.

Pierwszym zadaniem Bractw było osiągnięcie minimalnej liczby punktów koniecznej do otrzymania herbu Bractwa. Herb ten, w formie przypinki na lewym kołnierzyku koszulki polo, będzie stałym i obowiązkowym elementem mundurka. Ustaliliśmy, że na początku otrzymają go tylko te Bractwa, które osiągnęły minimalną liczbę punktów. Z radością informujemy, że pierwszym Bractwem, jakie osiągnęło wspólnie wymaganą liczbę punktów jest Bractwo Niedźwiedzia! Serdecznie gratulujemy i jednocześnie zachęcamy pozostałe Bractwa do dalszego wysiłku. W nadchodzących miesiącach będziemy ogłaszać kolejne zadania dla Bractw oparte na systemie żetonów. Życzymy powodzenia!

Konkurs PORZĄDEK
W miesiącu wrześniu odbywa się w naszej szkole konkurs PORZĄDEK. Oceniamy: porządek w klasie, gazetkę oraz wystrój klasy. W skład komisji konkursu wchodzą: Dyrektor Szkoły, pani Agnieszka odpowiedzialna za utrzymanie czystości w szkole, Przewodniczący Samorządu Szkolnego oraz Opiekun Samorządu Szkolnego. Rozstrzygnięcie konkursu w środę, 30 września.

Olimpiada Matematyczna Juniorów
W czwartek 24 września o godzinie 9:00 odbędzie się część testowa zawodów pierwszego stopnia XV Olimpiady Matematycznej Juniorów. Zawody potrwają 75 minut i zakończą się o godzinie 10:15. Test będzie się składać z 15 zadań zamkniętych. Konkurs jest obowiązkowy dla uczniów klas 7 i 8.
Na test uczniowie zabierają ze sobą:
– podpisaną przez rodzica zgodę udział w Olimpiadzie zawierającą stosowne zgody RODO (dokument uczniowie otrzymali od nauczyciela matematyki),
– długopis piszący kolorem niebieskim lub czarnym oraz przyrządy do konstrukcji geometrycznych (ołówek, cyrkiel, linijka).
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.omj.edu.pl

Zajęcia pozalekcyjne
Lista dostępna jest: TUTAJ (aktualizowana na bieżąco)
Opłaty
Rodzice zapisują dzieci na cały miesiąc z góry (niezależnie od faktycznej obecności dziecka), a płatność za zajęcia będzie doliczana do noty finansowej. Tylko odwołanie zajęć przez prowadzącego lub okres ferii powodują proporcjonalne zmniejszenie wysokości opłaty.
Zapisy
Zapisy prowadzi p. Kamila Jerzyk poprzez e-mail: sekretariat@skrzydla.edu.pl

Logopedyczne badanie przesiewowe
We wtorek, 15 września odbyły się logopedyczne badania przesiewowe. Będą kontynuowane jeszcze w przyszłym tygodniu. Po badaniu otrzymają Państwo do agend wyniki ze wskazaniem dalszego postępowania.
Pierwsze zajęcia logopedyczne odbędą się we wtorek, 22 września. Koszt jednego, indywidualnego zajęcia (30 minut) – 35 zł; koszt jednego zajęcia w parach (30 minut) – 30 zł. Dzieci na zajęciach w parach będą łączone wg tej samej wady wymowy.
Rodziców zainteresowanych udziałem dzieci w zajęciach prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres: sekretariat@skrzydla.edu.pl

Stałe dyżury dyrektora
Zapraszamy na indywidualne spotkania z dyrektorem szkoły w ramach stałych dyżurów w poniedziałek w godzinach 15:30-17:00 oraz w piątek w godz. 7:30-8:00. Celem dyżuru jest usprawnienie komunikacji – mogą Państwo porozmawiać z dyrektorem w dowolnej sprawie. Prosimy o umawianie się na spotkanie bezpośrednio z dyrektorem szkoły: piotr.lawniczak@skrzydla.edu.pl

Wpłaty na wyprawkę
Dziękujemy za dotychczasowe wpłaty na wyprawkę. Kwotę 300 zł za ucznia można wpłacić w całości albo podzielić na raty: dwie (do 30 września i 31 stycznia) lub trzy (do 30 września, 30 listopada i 26 lutego). Powyższą składkę można wpłacać gotówką w sekretariacie szkoły lub na konto:
mBank nr 94 1140 2004 0000 3002 7788 8151 (Piotr Ławniczak) z opisem: ”WYPRAWKA, Imię i nazwisko ucznia, klasa”.