BIULETYN nr 8/10/2020/2021

Od poniedziałku, 26 października do piątku, 6 listopada uczniowie z klas 4-8 przechodzą na naukę zdalną, a uczniowie z klas 0-3 uczęszczają do szkoły stacjonarnie zgodnie z dotychczasowym planem.

Świetlica szkolna jest otwarta do godz. 16.00. Prosimy o indywidualną informację do wychowawcy jeżeli potrzebują Państwo opieki nad dzieckiem po godz. 16.00.

Zawieszone zostają następujące zajęcia pozalekcyjne dla klas 4-8:
– Koło Mistrzostwa Informatycznego
– Koło teatralne
– Cube – Akademia Gier (tylko dla klas 4-8)

Szczegóły dotyczące organizacji lekcji zdalnych zostaną przekazane w osobnym komunikacie przez dyrektora szkoły.

Biuletyn na stronie www
Biuletyn Skrzydeł również na stronie: www.skrzydla.edu.pl/biuletyn

Bractwa – aktualne informacje
Żetony dla bractw w tym miesiącu są przyznawane za:
– braterstwo okazywane młodszym i starszym kolegom. Tutorzy będą pytać o to na rozmowach z podopiecznymi i przyznawać żetony tym, którzy pomagają innym. Kryteria: pomoc musi być bezinteresowna i w słusznej sprawie.
– najlepszą pracę na lekcji. Chodzi nie tylko o dobre wyniki w nauce, ale także o umożliwianie nauki kolegom.

Kwadrans bractw
Od 26 października na poniedziałkowych Kwadransach wychowawczych, uczniowie będą spotykali się w swoich Bractwach. Chcielibyśmy, aby mieli dzięki temu więcej okazji do integracji z innymi chłopcami w Bractwie. Te krótkie spotkania będą prowadzone przez Opiekunów Bractw, a ich program będzie obejmował wybrane aspekty dydaktyczne, wychowawcze, sportowe i duchowe z naszego szkolnego programu wychowawczego. Kwadransy Bractw będą odbywały się w każdy poniedziałek w godz. 15:00-15:15. Kwadransy wychowawcze w pozostałe dni tygodnia będą odbywały się bez zmian.

Warsztaty “Jak się uczyć?”
Od przyszłego tygodnia klasy 6-8 zaczną spędzać jedną lekcję wychowawczą w miesiącu na udziale w warsztatach “Jak się uczyć?” Warsztaty będą prowadzone przez kadrę Szkoły Skrzydła i obejmą takie zagadnienia jak efektywne planowanie czasu, umiejętność zachowania skupienia i motywacji do nauki, techniki zapamiętywania itp. W pierwszym tygodniu w warsztacie udział weźmie klasa 8, w kolejnych 7 i 6. Cykl warsztatów będzie trwał co najmniej do końca II trymestru.

Zakup śpiewników do kaplicy szkolnej
Zebraliśmy już środki na zakup 10 z 20 śpiewników do szkolnej kaplicy rekomendowanych przez ks. Stanisława. Dziękujemy za wszystkie wpłaty!
Link do oferty: TUTAJ
Okazjonalną cegiełkę można nabyć dokonując wpłaty na konto w mBanku o numerze: 89 1140 2004 0000 3202 7977 7703 (Piotr Ławniczak), tytułem: „Śpiewniki – darowizna”.

Program wychowawczy na październik: BRATERSTWO
Tematy: solidarność, koleżeństwo, pomoc innym
Zachęcamy rodziców do korzystania z portalu Leader100. Za jego pośrednictwem można sprawdzić informacje na temat bieżącej “Kompetencji Miesiąca”, oraz pobrać bezpłatne materiały do pracy z dzieckiem w domu.
Adres: www.leader100.pl
Login dla wszystkich rodziców: a1706hx, hasło: 7207

Ankiety Tutoringu Rodzinnego
Prosimy o wypełnienie przez każdego z Rodziców osobno Ankiety Tutoringowej po spotkaniu. Ankieta jest dostępna: TUTAJ

Wojewódzkie Konkursy Kuratoryjne – organizacja
Prosimy o wypełnienie przez każdego z Rodziców osobno Ankiety Tutoringowej po spotkaniu. Ankieta jest dostępna: TUTAJ
Biologia – poniedziałek, 26 października godz. 12:00 (60 min)
Chemia – wtorek, 27 października godz. 12:00 (75 min)
Fizyka – środa, 28 października godz. 14:00 (90 min)
Geografia – czwartek, 29 października godz. 14:00 (60 min)
Historia – piątek, 30 października godz. 14:00 (90 min)
Matematyka – wtorek, 3 listopada godz. 14:00 (90 min)
Język angielski – środa, 4 listopada godz. 14:00 (60 min)
Język niemiecki – czwartek, 5 listopada godz. 13:00 (60 min)
Język polski – piątek, 6 listopada godz. 14:00 (90 min)
Język hiszpański – poniedziałek, 9 listopada godz. 14:00 (60 min)

Aby wziąć udział w konkursie uczeń musi dostarczyć wychowawcy podpisane przez Rodziców oświadczenia i zgody (łącznie 3 sztuki, można skanem). Gdyby “zaginęły” po drodze, mogą je Państwo samodzielnie wydrukować korzystając z poniższych linków:
Oświadczenie Rodziców o akceptacji regulaminu: TUTAJ
Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych: TUTAJ
Zgoda Rodziców: TUTAJ

Uczniowie będą uczestniczyć w konkursie w wersji online.
Film instruktażowy jest dostępny: TUTAJ

Zajęcia pozalekcyjne
Lista zajęć: TUTAJ
Stan zapisów na poszczególne zajęcia: TUTAJ
Opłaty
Rodzice zapisują synów na cały miesiąc z góry (niezależnie od faktycznej obecności dziecka), a płatność za zajęcia będzie doliczana do noty finansowej. Tylko odwołanie zajęć przez prowadzącego lub okres ferii powodują proporcjonalne zmniejszenie wysokości opłaty.
Zapisy
Zapisy prowadzi p. Kamila Jerzyk poprzez e-mail: sekretariat@skrzydla.edu.pl

Wpłaty na wyprawkę
Minął termin pierwszej raty na wyprawkę – dziękujemy za terminowe wpłaty. Kwotę 300 zł za ucznia można wpłacić w całości albo podzielić na raty: dwie (do 30 września i 31 stycznia) lub trzy (do 30 września, 30 listopada i 26 lutego). Powyższą składkę można wpłacać gotówką w sekretariacie szkoły lub na konto:
mBank nr 94 1140 2004 0000 3002 7788 8151 (Piotr Ławniczak) z opisem: ”WYPRAWKA, Imię i nazwisko ucznia, klasa”.

Przygotowanie dzieci do wczesnej Komunii Świętej
Wzorem lat ubiegłych, zapraszamy wszystkie chętne dzieci oraz ich rodziców na katechezy przygotowujące do wczesnej komunii świętej. Katechezy odbywają się we wtorki o godzinie 15.30 w Szkole „Horyzonty” w sali klasy startowej. W przypadku pytań, proszę o telefon 505 273 118 (p. Ewa Hudziak).

Stałe dyżury dyrektora
Zapraszamy na indywidualne spotkania z dyrektorem szkoły w ramach stałych dyżurów w poniedziałek w godzinach 15:30-17:00 oraz w piątek w godz. 7:30-8:00. Celem dyżuru jest usprawnienie komunikacji – mogą Państwo porozmawiać z dyrektorem w dowolnej sprawie. Prosimy o umawianie się na spotkanie bezpośrednio z dyrektorem szkoły: piotr.lawniczak@skrzydla.edu.pl