BIULETYN nr 9/10/2020/2021

Od poniedziałku, 26 października do piątku, 6 listopada uczniowie z klas 4-8 przechodzą na naukę zdalną, a uczniowie z klas 0-3 uczęszczają do szkoły stacjonarnie zgodnie z dotychczasowym planem.

Biuletyn na stronie www
Biuletyn Skrzydeł również na stronie: www.skrzydla.edu.pl/biuletyn

Koniec I trymestru – 6 listopada
Od 26 października na poniedziałkowych Kwadransach wychowawczych, uczniowie będą spotykali się w swoich Bractwach. Chcielibyśmy, aby mieli dzięki temu więcej okazji do integracji z innymi chłopcami w Bractwie. Te krótkie spotkania będą prowadzone przez Opiekunów Bractw, a ich program będzie obejmował wybrane aspekty dydaktyczne, wychowawcze, sportowe i duchowe z naszego szkolnego programu wychowawczego. Kwadransy Bractw będą odbywały się w każdy poniedziałek w godz. 15:00-15:15. Kwadransy wychowawcze w pozostałe dni tygodnia będą odbywały się bez zmian.

Ankieta na temat nauki zdalnej
Od przyszłego tygodnia klasy 6-8 zaczną spędzać jedną lekcję wychowawczą w miesiącu na udziale w warsztatach “Jak się uczyć?” Warsztaty będą prowadzone przez kadrę Szkoły Skrzydła i obejmą takie zagadnienia jak efektywne planowanie czasu, umiejętność zachowania skupienia i motywacji do nauki, techniki zapamiętywania itp. W pierwszym tygodniu w warsztacie udział weźmie klasa 8, w kolejnych 7 i 6. Cykl warsztatów będzie trwał co najmniej do końca II trymestru.

Kwadranse wychowawcze online
Zgodnie z sugestiami wielu z Państwa wprowadzamy od przyszłego tygodnia dla uczniów klas 4-8 możliwość codziennego spotkania z wychowawcą w ramach Kwadransu Online. Godziny Kwadransów zostaną zamieszczone w planie lekcji zdalnych do poniedziałku 2 listopada.

Program wychowawczy na październik: PRZYJAŹŃ
Nawyk: nawiązuję nowe przyjaźnie i dbam o dobre relacje ze wszystkimi
Zachęcamy rodziców do korzystania z portalu Leader100. Za jego pośrednictwem można sprawdzić informacje na temat bieżącej “Kompetencji Miesiąca”, oraz pobrać bezpłatne materiały do pracy z dzieckiem w domu.
Adres: www.leader100.pl
Login dla wszystkich rodziców: a1706hx, hasło: 7207

Bractwa – aktualne informacje
We wrześniu pierwsze miejsce w rywalizacji Bractw zajęło Bractwo Dzika. Gratulujemy! Wyniki punktowe Bractw przedstawiają się następująco:

Ze względu na nieobecność w szkole klas 4-8 umożliwiliśmy rywalizację Bractw również w formie online. Żetony będą nadal przyznawane uczniom klas 1-3 przebywającym w szkole, a klasy starsze mogą je zdobywać w formie wirtualnej za osiągnięcia związane z realizacją programu wychowawczego oraz edukacyjne. Wyniki z obu źródeł będą widoczne w zakładce na stronie startowej nauki zdalnej Szkoły Skrzydła.

Konsultacje przedmiotowe
Nauczyciele zapraszają na indywidualne zdalne spotkania z uczniami pragnącymi uzyskać pomoc z przedmiotu lub poprawić oceny. Terminy konsultacji i formularz zapisów znajduje się na stronie startowej nauki zdalnej.

Ubrania znalezione w szkole
Żetony dla bractw w tym miesiącu są przyznawane za:
– braterstwo okazywane młodszym i starszym kolegom. Tutorzy będą pytać o to na rozmowach z podopiecznymi i przyznawać żetony tym, którzy pomagają innym. Kryteria: pomoc musi być bezinteresowna i w słusznej sprawie.
– najlepszą pracę na lekcji. Chodzi nie tylko o dobre wyniki w nauce, ale także o umożliwianie nauki kolegom.

Wojewódzkie Konkursy Kuratoryjne – organizacja
Matematyka – wtorek, 3 listopada godz. 14:00 (90 min)
Język angielski – środa, 4 listopada godz. 14:00 (60 min)
Język niemiecki – czwartek, 5 listopada godz. 13:00 (60 min)
Język polski – piątek, 6 listopada godz. 14:00 (90 min)
Język hiszpański – poniedziałek, 9 listopada godz. 14:00 (60 min)

Uczniowie będą uczestniczyć w konkursie w wersji online.
Film instruktażowy jest dostępny: TUTAJ

Ankiety Tutoringu Rodzinnego
Prosimy o wypełnienie przez każdego z Rodziców osobno Ankiety Tutoringowej po spotkaniu. Ankieta jest dostępna: TUTAJ

Zajęcia pozalekcyjne
Lista zajęć: TUTAJ
Stan zapisów na poszczególne zajęcia: TUTAJ
Zapisy: sekretariat@skrzydla.edu.pl

Wpłaty na wyprawkę
Minął termin pierwszej raty na wyprawkę – dziękujemy za terminowe wpłaty. Kwotę 300 zł za ucznia można wpłacić w całości albo podzielić na raty: dwie (do 30 września i 31 stycznia) lub trzy (do 30 września, 30 listopada i 26 lutego). Powyższą składkę można wpłacać gotówką w sekretariacie szkoły lub na konto:
mBank nr 94 1140 2004 0000 3002 7788 8151 (Piotr Ławniczak) z opisem: ”WYPRAWKA, Imię i nazwisko ucznia, klasa”.

Zakup śpiewników do kaplicy szkolnej
Zebraliśmy już środki na zakup 15 z 20 śpiewników do szkolnej kaplicy rekomendowanych przez ks. Stanisława. Dziękujemy za wszystkie wpłaty!
Link do oferty: TUTAJ
Okazjonalną cegiełkę można nabyć dokonując wpłaty na konto w mBanku o numerze: 89 1140 2004 0000 3202 7977 7703 (Piotr Ławniczak), tytułem: „Śpiewniki – darowizna”.

Stałe dyżury dyrektora
Zapraszamy na indywidualne spotkania z dyrektorem szkoły w ramach stałych dyżurów w poniedziałek w godzinach 15:30-17:00 oraz w piątek w godz. 7:30-8:00. Celem dyżuru jest usprawnienie komunikacji – mogą Państwo porozmawiać z dyrektorem w dowolnej sprawie. Prosimy o umawianie się na spotkanie bezpośrednio z dyrektorem szkoły: piotr.lawniczak@skrzydla.edu.pl