Badania naukowe i nasze obserwacje związane ze społecznym funkcjonowaniem uczniów w szkole ujawniają potrzebę stosowania instrumentów wychowawczych, które, poza integrowaniem chłopców w obrębie klas, ułatwiałyby też ich dobre współdziałanie w mieszanych grupach wiekowych. Celem działania jest tu uniknięcie zamykania się uczniów w małych grupach i wzbudzenie poczucia wspólnoty szkolnej, tak ważnego w przygotowaniu do dobrego funkcjonowania w społeczeństwie w dorosłym życiu. Chcemy, by młodsi uczniowie postrzegali swoich starszych kolegów jako opiekunów i  wzór do naśladowania, a starsi zdawali sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka się z tym wiąże.

Integralnym elementem naszej szkoły są więc Bractwa, do których należą uczniowie z różnych grup wiekowych. Nasze cztery Bractwa (Niedźwiedzie, Wilki, Żubry i Dziki) współzawodniczą w realizacji programu wychowawczego, wzrastaniu w cnotach, odnoszeniu sukcesów sportowych i edukacyjnych. Zdrowa rywalizacja jest cennym narzędziem wychowawczym w pracy z chłopcami. Zewnętrznym znakiem są żetony (punkty) w kolorach Bractw, które chłopcy gromadzą w czterech skarbonkach w holu szkoły.

Wysiłek w gromadzeniu punktów łączy uczniów z różnych klas i grup wiekowych, co sprzyja integracji pionowej (łączącej wszystkie grupy wiekowe), zamiast poziomej (w obrębie jednej grupy wiekowej).

W każdym miesiącu ogłaszany jest nowy cel wychowawczy dla Bractw, który ściśle łączy się ze szkolnym programem wychowawczym. Na przykład wrzesień zwykle rozpoczynamy w szkole utrwalając w uczniach nawyk utrzymania porządku, a celem Bractw może być w tym czasie utrzymanie wzorowego porządku w miejscu nauki. Bractwo, które zdobędzie w tej rywalizacji najwięcej punktów, otrzymuje nagrodę. Nagrody przyznawane Bractwom spełniają dodatkowo rolę integrującą. Może to być więc nocleg w szkole, połączony ze wspólnymi grami planszowymi, przygotowywaniem pizzy czy wspólną nocną wędrówką po pobliskim lesie.

Ważnym aspektem Bractw jest to, że należą też do nich nauczyciele. W każdym Bractwie, jeden z należących do niego nauczycieli pełni rolę Opiekuna Bractwa, a jeden ze starszych uczniów – rolę Kapitana. Wszyscy Opiekunowie i Kapitanowie spotykają się raz w trymestrze na Wielkiej Radzie Bractw, która jest ciałem koordynującym program w sposób kolegialny. Nadzór nad programem sprawuje Dyrekcja szkoły.