Staramy się kłaść nacisk na wszechstronny rozwój naszych uczniów – w aspekcie intelektualnym, wolitywnym, emocjonalnym, fizycznym i duchowym.

Uważamy, że wszystkie te aspekty są jednakowo istotne i razem  odnoszą się do wychowania całościowego.

Obejmując wszystkie aspekty osobowości ucznia, a więc uwzględniając całą osobę w procesie wychowawczym, zwracamy szczególną  uwagę na 5 obszarów:

  1. rozum – dążenie do prawdy
  2. wola – dążenie do dobra
  3. emocje – radość z czynienia dobra
  4. ciało – narzędzie do czynienia dobra
  5. duch – otwarcie na transcendencje, nawiązanie do osobistej relacji z Bogiem

Edukacja spersonalizowana wymaga poznania każdego ucznia, w tym jego mocnych i słabszych stron, jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy rodziców i nauczycieli.