Matematyka

Jak powiedział Euklides, do poznania matematyki nie prowadzi królewska droga. Odniesienie sukcesu musi być okupione wieloma godzinami systematycznej, ciężkiej pracy.
Jak umilamy tą ciężką pracę podczas lekcji matematyki w Szkole Skrzydła?
Na początek, aby móc stawić się w klasie na lekcji, trzeba zdać wejściówkę np. poprawie odpowiedzieć na zadanie dotyczące tabliczki mnożenia, czy też podać wzór wielokąta, o którym rozmawiamy podczas bieżących lekcji.

 

Powtórki z lekcji?
To nie problem z matematycznymi kolorowankami oraz mozaikami. Uczniowie to uwielbiają!
Aby odszyfrować, jakie kolory przypisano poszczególnym kartkom (zakodowanym w formacie liczba-litera, np. A7), uczeń musi rozwiązać zadania i popatrzeć na legendę. To z niej dowie się, jakiej wartości odpowiada jaki kolor.

 

Bingo matematyczne!
To jedna z najłatwiejszych gier. Jej zasady są bardzo proste. Uczniowie otrzymują plansze z pustymi polami. Nauczyciel informuje ich, w jakie liczby należy wpisać w puste pola. Gdy plansze są już gotowe, nauczyciel losuje jedno z zadań i je odczytuje na głos lub zapisuje na tablicy. Uczniowie rozwiązują kolejne zadania i zakreślają kratkę z odpowiednim wynikiem. Grę wygrywa uczeń, który jako pierwszy zakreśli na planszy cały wiersz, kolumnę lub wszystkie liczby stojące po przekątnej.

 

Tabliczka mnożenia? To dla uczniów naszej szkoły żaden problem!
Poza systematycznym ćwiczeniem raz w roku organizujemy Dzień tabliczki mnożenia. W tym szczególnym dniu to uczniowie sprawdzają siebie oraz grono pedagogiczne ze znajomości tabliczki mnożenia.

Język polski

Gramatyka czy teoria literatury wcale nie muszą być nudne. Wiedzą o tym doskonale uczniowie naszej szkoły, którzy zamiast wkuwania regułek uczą się np. związków frazeologicznych podczas gry w piłkę. Język polski to dla nas jednak, przede wszystkim, literatura. Bardzo ważne jest to, aby czytać jak najwięcej i jak najczęściej, ale co najważniejsze – żeby robić to z własnej woli. To właśnie nasz cel – sprawić, by uczniowie sami sięgali po literaturę.

Co robimy, aby tak się stało? Podczas spotkania z każdym dziełem literackim staramy się jak najwięcej rozmawiać, wymieniać spostrzeżeniami na temat książki, bohaterów, a także przy okazji omawiania danego dzieła, poruszać tak istotne problemy, jak sumienie, przyjaźń czy kultura. Nie boimy się zadawać pytań i na nie odpowiadać. Dzięki takiemu podejściu, pozwalamy uczniom na samorozwój, a także budujemy w nich pewność siebie.

Badając inne teksty kultury, takie jak np. obrazy czy rzeźby, każdorazowo zwracamy na nie uwagę nie tylko z perspektywy polonistycznej, ale także historycznej czy geograficznej.

Stawiamy na kreatywność i różnorodność i dlatego np. podczas omawiania ,,Balladyny” zamiast tradycyjnej rozmowy na temat postępowania głównej bohaterki, uczniowie wcielają się w rolę adwokatów, prokuratorów, sędziego…- jednym słowem – odgrywając nad nią sąd, dowiadują się wielu ciekawych rzeczy z kilku różnych dziedzin. Jak widać, język polski może być początkiem wspaniałej przygody nie tylko z gramatyką czy literaturą, ale też z teatrem, historią, etc.

Biologia

w przygotowaniu

Geografia

Na geografii swoją przygodę z poznawaniem świata uczniowie klasy piątej rozpoczynają od ćwiczeń z mapą (na papierze i w terenie), obliczania skali i analizy różnych map. Przy tych zagadnieniach zwracamy dużą uwagę na wykorzystanie nowych technologii takich jak: Geoportal czy Google Maps. Na tym etapie zaczyna się także poznawanie piękna i różnorodności świata od geografii regionalnej Polski do wędrówki przez różne strefy krajobrazowe świata, gdzie już od tego momentu uczniowie uczą się odczytywania i analizowania klimatogramów, danych statystycznych czy planowania podróży.

Klasa szósta rozpoczyna się od zaznajomienia się z ruchami Ziemi. Tutaj rozwijają się umiejętności matematyczne oraz logicznego myślenia. Jest to też podstawą do dalszego odkrywania. W geografii Europy skupiamy się na zachęceniu uczniów do odkrywania świata, uczymy planowania podróży, znajdowania w Internecie wiarygodnych informacji np. dotyczących bezpieczeństwa w kraju, do którego się wybieramy. Oprócz zagadnień społeczno-ekonomicznych zagłębiamy się w kulturę krajów Europy.

Klasa siódma to geografia Polski. Od środowiska przyrodniczego, przez ludność, miasta Polski aż do gospodarki naszego kraju analizujemy dane statystyczne ucząc się jednocześnie je opracowywać w sposób graficzny tworząc wykresy, tabele i wyciągając z nich wnioski. Na wielu lekcjach podejmujemy liczne problemy i staramy się znaleźć dla nich jak najlepsze rozwiązania. W ostatniej klasie nazwy takie jak: Antananarywa czy Sri Jayawardenepura Kotte nie są nam obce. Wędrujemy od Azji, poprzez Afrykę, Ameryki, Australię i Oceanię oraz obszary polarne. Tam skupiamy się na możliwościach i zagrożeniach, jakie występują na poszczególnych obszarach świata oraz zastanawiamy się jakie są możliwe rozwiązania wielu konfliktów, które wciąż występują na niektórych obszarach świata.

Historia

Zajęcia z historii w Szkole Skrzydła mają na celu: zaznajomienie uczniów z wiedzą na temat przeszłości człowieka, rozbudzenie ciekawości poznawczej, nauczenie myślenia przyczynowo-skutkowego, umożliwienie uczniom lepszego rozumienie współczesnego świata, nauczenie świadomego, przemyślanego podejmowania decyzji. By to osiągnąć uczniowie mają do dyspozycji przygotowany program nauki opierający się o:

 • rozszerzony godzinowo zakres zajęć
 • zajęcia organizowane poza murami szkoły, dostosowane tematycznie do omawianego materiału. Podstawą są tematyczne wyjścia, różne dla poszczególnych roczników
 • 4 – Katedra, Rynek (muzeum miasta), makieta dawnego Poznania/ Brama Poznania ICHOT/Muzeum rogala – rozbudzanie świadomości lokalnej
 • 5 – Muzeum Archeologiczne/ICHOT/Gniezno (katedra i muzeum) – najdawniejsze dzieje ludzkości i Polski
 • 6 – Rynek/Fara/ Puszczykowo – replika statku Kolumba – epoka przełomów w kulturze, sztuce, idei
 • 7 Muzeum Powstania Wielkopolskiego/Zamek Cesarski/enigma – czas niewoli i budowy
 • 8 Muzeum Armii Poznań/ Fort VII/ Poznański Czerwiec/schron władz poznania – czas wojny
 • Kto czyta nie błądzi, czyli czytelniczy program historyczny (spis dodatkowych lektur historycznych dostosowanych do wieku ucznia)
 • wykorzystywanie indywidualnych zainteresowań/ uzdolnień/potrzeb ucznia do realizacji materiału (tworzenie filmów, rysunków, komiksów, gier i zabaw tematycznych)

Historia jest nauczycielką życia, nie wahajmy się korzystać z jej wskazówek.

Chemia

w przygotowaniu

Fizyka

Klub ludzi ciekawych. Odkrywanie świata! Otwarta głowa i śmiałe pomysły. Szukanie odpowiedzi na nurtujące pytania. Spotkania odkrywców, ludzi odważnych. Inspirujące pomysły. Nie ma głupich pytań.

 

Przyroda

Nauczanie przyrody w klasie 4 skupia się głównie na zdobyciu podstawowych wiadomości i umiejętności pozwalających na rozpoczęcie nauki przedmiotów przyrodniczych w następnych klasach. Uczniowie zdobywają wiedzę na temat krajobrazu, funkcjonowania ciała człowieka czy też środowiska przyrodniczego w okolicy miejsca zamieszkania. Mają też okazję prowadzić własne obserwacje pogody tworząc w prosty sposób deszczomierze czy wiatromierze. Istotnym elementem edukacji przyrodniczej są doświadczenia, które uczą stawiać konkretne pytania i zachęcają do robienia doświadczeń i eksperymentowania. W programie znajdują się również zajęcia w terenie, gdzie chłopcy mogą sprawdzić się w roli poszukiwacza skarbów, ćwicząc jednocześnie pracę z mapą oraz kierunki geograficzne.

Informatyka

Informatyka jest przedmiotem, w czasie którego uczniowie zdobywają umiejętności nie tylko z obsługi komputera, ale też wielu innych urządzeń techniki komputerowej. Chłopcy w czasie zajęć wychodzą poza ramy schematycznego myślenia. Tu liczy się kreatywność, wytrwałe i cierpliwe dążenie do celu oraz pomysłowość połączona z logicznym myśleniem. Podstawa programowa to tylko fundament pracy na lekcji. W Skrzydłach wiemy, że fundament to nie wszystko. Tematami przewodnimi jest nauka programowania, robotyka oraz grafika. Uczniowie korzystają z ozobotów, poznają środowisko Mindstorm, w starszych klasach poznają podstawy elektroniki w oparciu o Arduino, a w niedalekiej przyszłości nauka programowania oparta będzie na środowisku micro::bit. W Skrzydłach informatyka jest przedmiotem praktycznym, dlatego jeżeli uczniowie chcą zrozumieć, jak działa pętla w programowaniu, chwytają za roboty i programują.

Dlaczego nie dać uczniom możliwości stworzenia własnej gry w oparciu o zdobyte umiejętności? Na naszych lekcjach chłopcy nabywają takie zdolności.  Mając na uwadze zainteresowania wynikające z nauki zróżnicowanej uczniowie są skupieni na budowie komputera i tzw. back-endzie, czyli stronie internetowej od strony kodu. Uczniowie rozwijają swoją kreatywność przy tworzeniu projektów 3d, które później trafiają do drukarki 3d. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, dlatego kolejnym etapem w starszych klasach będzie nabycie umiejętności prowadzenia dronów i obróbki filmowej. 

Technika

W Skrzydłach zajęcia techniczne rozpoczynają się już w klasie startowej. Uczniowie mają rozwijać swoją kreatywność, pomysłowość, a przede wszystkim zdolności manualne. W młodszych klasach chłopcy tworzą projekty w oparciu o własne pomysły. Samochód zrobiony z butelki z napędem elektrycznym, budki lęgowe, karmniki, drewniane bączki to tylko początki ich kreatywności. W klasach 4-8 technika w oparciu o program nauczania rozpoczyna się od edukacji komunikacyjnej. Najpierw zdobywają umiejętności teoretyczne, następnie praktyczne. Po zdaniu egzaminu na kartę rowerową oraz poznaniu i nabyciu umiejętności rzutowania i pisma technicznego chłopcy wchodzą w projekty. Jeśli chcą zbudować samochody elektryczne to najpierw tworzą projekt, następnie chwytają za lutownice i lutują płytki scalone.

Technika to przedmiot, w czasie którego uczniowie Skrzydeł mają się nauczyć funkcjonować jak prawdziwi mężczyźni, którzy będą wiedzieli jak wymienić żarówkę, a kto wie, może nawet wybudować dom.

Wiedza o społeczeństwie

W ramach zajęć WOS-u, które odbywają się z najbardziej dojrzałymi uczniami szkoły, poruszamy tematy wynikające z codzienności. Dyskutujemy, komentujemy sytuacje znane z serwisów informacyjnych, odróżniamy istotne sprawy od błahych, argumentujemy. To przestrzeń, w której uczniowie pytają i odpowiadają. To czas przygotowania i przeprowadzania wyborów do Samorządu Szkolnego. Zastanawiamy się nad budżetem, planujemy ścieżki kariery zawodowej. Odkrywamy, że naturalnym jest przenikanie się dziedzin, że nie sposób mówić o społeczeństwie w oderwaniu od przeszłości i środowiska, w którym żyjemy. To czas, w którym okazuje się, że wszystkie przedmioty, których się uczyliśmy są potrzebne.

Religia

Lekcje religii w Szkole Skrzydła są miejscem wzajemnej inspiracji by “szukać Chrystusa, znaleźć Chrystusa, pokochać Chrystusa” (św. Josemaria).

Przykładamy dużą wagę do gruntownego poznania przez chłopców prawd wiary i nauczania Kościoła katolickiego. Tematy które realizujemy wynikają z Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce oraz opracowanego przez katechetę programu nauczania, uwzględniającego tę Podstawę.  Poruszane treści często łączą się z aktualnym okresem roku liturgicznego.

W edukacji wczesnoszkolnej staramy się, aby lekcje religii były żywe i interesujące. Wykorzystujemy metody nauczania aktywnie angażujące chłopców na zajęciach m.in.  prezentacje, prace plastyczne i pracę w grupach, łącząc niekiedy różne dziedziny: muzykę, sztukę czy historię.

W starszych klasach systematycznie omawiamy poszczególne księgi Nowego Testamentu, dzięki czemu staramy się  coraz  lepiej poznawać  życie Jezusa Chrystusa.  

Nasi uczniowie mogą uczestniczyć w Mszy Świętej sprawowanej co tydzień w szkolnej kaplicy. Istnieje także możliwość korzystania ze spowiedzi. Należy jednocześnie podkreślić, że z szacunku dla wolności sumień modlitwa w klasie oraz uczestnictwo w Mszy św. nie są obowiązkowe.

Od najmłodszych klas zachęcamy uczniów do refleksji, rozmowy i stawiania szczerych pytań. Pragniemy, aby chłopcy uczyli się odnajdywać Boga w życiu  codziennym  i czerpali radość  z  przyjaźni z Chrystusem.

Muzyka

“Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów” – tak już w starożytności stwierdził wielki myśliciel Pitagoras. Ludzie od wieków dostrzegali w tej dziedzinie wielki potencjał, który rozwija nie tylko w aspektach duchowych, ale i nauk ścisłych takich jak na przykład matematyka. 

Lekcje mają na celu rozbudzić w młodym adepcie sztuki chęć do rozwijania horyzontów muzycznych i odbieranie na prawidłowym poziomie empirycznym jak i empatycznym dzieł, nie tylko klasycznych.

Na lekcjach wykorzystujemy między innymi techniki nauki Orffa, Kodaly'a. Uczniowie już od początku mają styczność z możliwością różnego rodzaju wykonywania dzieł poprzez śpiew oraz instrumenty (flażolet, dzwonki chromatyczne, instrumenty Orffa). W kolejnych latach uczą się wstępnej analizy utworu poprzez elementy dzieła muzycznego tworząc opis merytoryczny.  

Jednak nie tylko wiedza na temat zapisu nutowego oraz odtwarzanie utworu jest potrzebna do zrozumienia muzyki, ale również znajomość faktycznego funkcjonowania instrumentów w zespołach kameralnych, orkiestrach oraz jako solistów. Uczniowie poznają formy i składy epokowych dzieł muzycznych. 

Plastyka

W starszych klasach (4-7) metody służące aktywizacji artystycznej stopniowo i adekwatnie do możliwości percepcji uczniów wspieramy pogadanką lub wykładem problemowym wprowadzającym  tak w bogaty świat technik artystycznych, jak i w obszar kultury i dziejów sztuki. W realizacji podstawy programowej związanej z aspektem poznawania historii sztuki wykorzystujemy bardzo bogaty dobór artefaktów. Możliwie często staramy się aktualizować poznawane treści odniesieniem do lokalnych przykładów artystycznych.

Chcemy rozbudzić wśród uczniów zdolność do  umiejętnego i wrażliwego patrzenia na sztukę,

Trzy zasadnicze cele realizowane na lekcjach plastyki sprowadzają się  do:

 • wyzwolenia wśród uczniów inicjatywy do działań twórczych (przy wykorzystaniu różnorodnych technik i nieskrępowanej wyobraźni)
 • budowania wiedzy (w oparciu o doświadczenie kontaktu z dziełem sztuki)
 • rozbudzenia ciekawości i dążenia do rozumienia sztuki jako integralnego elementu świata kultury i otaczającej nas rzeczywistości.

Istotnym elementem prowadzonych zajęć jest budowanie atmosfery zaufania i wzajemnego szacunku między uczniami i nauczycielem. Akceptujące nastawienie nauczyciela i zapewnienie względnej swobody uczniom służy kreowaniu przyjaznej atmosfery na zajęciach.

Wychowanie fizyczne

Ruch jest jedną z najważniejszych potrzeb chłopców. Dlatego staramy się ją zaspokoić podczas całego dnia szkolnego, a szczególnie podczas lekcji wf-u. W naszej placówce najmłodsi już od 6 r.ż. mają zajęcia pod okiem specjalistów w sali gimnastycznej z pełnym wyposażeniem. Naszym celem jest zaszczepienie naturalnej potrzeby ruchu, którą chłopcy będą w sobie pielęgnować również w życiu dorosłym. Przez cały rok staramy się jak najwięcej korzystać z aktywności na powietrzu: na boisku sportowym, rekreacji czy w pobliskim lesie.

Nasze zajęcia wf-u zaczynają się już w szatni. To tam uczeń otrzymuje bezcenną lekcję samodzielności podczas przebierania się, jak i utrzymania porządku. 

Boisko sportowe to idealne miejsce na kształtowanie chłopięcych charakterów, a lekcja wf-u to istny poligon, na którym podopieczni uczą się:

 • współpracy,
 • gry w zespole, 
 • zdrowej rywalizacji, 
 • zasad fair play,
 • przedkładania celów drużyny nad własne. 

Podczas zajęć uczymy też dzieci świadomości własnego ciała, prawidłowej samooceny i akceptacji. Lekcje wf-u są też idealną okazją do nauczania chłopców wyznaczania sobie konkretnych celów i wytrwałego dążenia do ich realizacji. Na zajęciach w klasie startowej przeważają gry i zabawy usprawniające psychomotorykę.

Zapoznajemy uczniów z tradycyjnymi polskimi zabawami, które każdy z dorosłych kojarzy ze swojego dzieciństwa. Podopieczni mają również okazję poznać gry i zabawy z różnych stron świata, jak np. ulubiony Kubb czyli Szachy Wikingów.

Na wf-ie realizowane są również założenia integracji sensorycznej, której celem jest angażowanie wszystkich zmysłów, które są tak ważne podczas zabawy i nauki w szkolnej ławce. 

Chłopcy poznają popularne sporty drużynowe. Nie tylko piłkę nożną, ale również mini siatkówkę czy mini piłkę ręczną. 

Dla najmłodszych miłośników sportu organizujemy również okazjonalne wyjścia sportowe np. na akcję Kibicuj z Klasą związaną z meczami Lecha Poznań.