Rodzice zakładający STERNIK Poznań pragnęli, aby ich dzieci wzrastały w wartościach wyniesionych z domu, stąd ważną cechą szkoły jest jej chrześcijańska tożsamość. Szkoły „Sternika” promują wychowanie w wierze, zgodne z nauką Kościoła Katolickiego. Nie są to jednak szkoły katolickie w rozumieniu prawa kanonicznego, ponieważ nie prowadzi ich żadna instytucja Kościoła, lecz prywatna fundacja, działająca na podstawie prawa państwowego.

Fundacja STERNIK-Poznań zakładając swoje placówki edukacyjne zwróciła się do Prałatury Opus Dei z prośbą o opiekę duszpasterską i o pomoc w nadaniu im chrześcijańskiej tożsamości. Opus Dei jest instytucją Kościoła Katolickiego, założoną w 1928 r. przez św. Josemarię Escrivá. Św. Jan Paweł II w 1982 r. erygował Opus Dei jako prałaturę personalną o charakterze międzynarodowym. Jej zadanie polega na głoszeniu przesłania, że praca i zwykłe okoliczności życia są znakomitą okazją do spotkania z Bogiem oraz do służenia bliźnim i całemu społeczeństwu.