SKRZYDŁA Szkoła Podstawowa Fundacji STERNIK - Poznań
ul. Borówki 10, 61-304 Poznań
tel: 61 871 00 18
sekretariat@skrzydla.edu.pl