Za osiągniecia naszych uczniów uważamy nie tylko bardzo dobre wyniki edukacyjne, ale przede wszystkim ich pracę nad sobą w kształtowaniu charakteru.

Nasza szkoła, co pokazują wyniki egzaminów ośmioklasisty, znajduje się w czołówce szkół podstawowych w swoim regionie.

Uczniowie „Skrzydeł” są laureatami wielu kuratoryjnych konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz zajmują wysokie lokaty w zawodach sportowych. 

Szczególną formą wyróżnienia i nagrody dla ucznia, który swoją postawą w szkole i poza nią, realizował ideały Sternika, wkładając widoczny wysiłek w kształtowanie cnót, pracę nad sobą i doskonalenie charakteru jest Nagroda Dyrektora, wręczana na zakończenie roku szkolnego.

Wyniki egzaminów ośmioklasisty

Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych i olimpiad

2022

Laureat Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas 8 miasta Poznania i okolic (Franciszek H., Paweł J.)

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego 2022 (Franciszek H.)

Finalista Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego 2022 (Tymoteusz C.)

2021

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego 2021 (Franciszek H.)

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego 2021 (Teofil S.)

Finalista Olimpiady Informatycznej Juniorów 2021 (Franciszek K.)

2020

Finalista z wyróżnieniem II stopnia w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej Juniorów 2020 (Michał Z.)

Finalista Ogólnopolskiego konkursu “Bliżej Pszczół” 2020 (Michał Z.)

Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny 2020 (Teofil S.)

2019

Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej Juniorów 2019 (Michał Z.)

Laureat II miejsca w Ogólnopolskim konkursie “Bliżej Pszczół” 2019 (Zachariasz T.)

Laureat I miejsca w Ogólnopolskim 9. Biegu im. o. Jońca 2019 na 3 km (Zachariasz T.)

Laureat I miejsca w Ogólnopolskich Szkolnych Mistrzostwach w Programowaniu PIX 2019 (Zachariasz T.)

Laureat II miejsca w Ogólnopolskich Szkolnych Mistrzostwach w Programowaniu PIX 2019 (Krzysztof B.)

Laureat III miejsca Ogólnopolskich Szkolnych Mistrzostwach w Programowaniu PIX 2019 (Maksymilian Ch.)

Finalista Ogólnopolskiego konkursu “Bliżej Pszczół” 2019 (Franciszek R.)

Laureat II miejsca w Ogólnopolskich Szkolnych Mistrzostwach w Programowaniu PIX 2019 (Stefan S.)

Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny 2019 (Stefan S.)

Laureat I miejsca w Ogólnopolskich Szkolnych Mistrzostwach w Programowaniu PIX 2019 (Jędrzej S.)

Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny 2019 (Jędrzej S.)

Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny 2019 (Teofil S.)

2018

Laureat Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny 2018 (Michał Z.)

Laureat za zajęcie 15. miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Wiedzy Biologicznej 2018 (Zachariasz T.)

Laureat za zajęcie 10. miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z Matematyki 2018 (Antoni M.)

Laureat za zajęcie 11. miejsca na poziomie 3 w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zadań Logicznych 2018 (Antoni M.)

Laureat w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zadań Logicznych 2018 (Krzysztof B.)

Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny 2018 (Zachariasz T.)

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie “Bliżej Pszczół” 2018 (Piotr P.)

Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny 2018 (Piotr P.)

Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny 2018 (Tymoteusz L.)

Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny 2018 (Stefan S.)

Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Zadań Logicznych 2018 (Jędrzej S.)

Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny 2018 (Jędrzej S.)

2017

Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej Olimpus 2017 (Michał Z.)

Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej Olimpus 2017 (Antoni M.)

Laureat Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny 2017 (Antoni S.)

Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Zadań Logicznych Olimpus 2017 (Antoni S.)

Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej Olimpus 2017 (Antoni S.)

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego 2017 (Antoni S.)

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego 2017 (Antoni S.)

Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej Olimpus 2017 (Krzysztof G.)

Finalista Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego PANGEA 2017 (Stefan S.)

Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny 2017 (Stefan S.)

Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny 2017 (Piotr P.)

Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny 2017 (Antoni M.)

Finalista Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego PANGEA 2017 (Stefan S.)

Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny 2017 (Jędrzej S.)

Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej Olimpus 2017 (Teofil S.)

Finalista Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego PANGEA 2017 (Teofil S.)

Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny 2017 (Teofil S.)

2016

Laureat II miejsca w XXXIX Wojewódzkich Regatach o Srebrny Żagiel Optymista 2016 (Zachariasz T.)

Laureat I miejsca w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w klasie OPTIMIST 2016 (Zachariasz T.)

2015

Laureat I miejsca w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w klasie OPTIMIST w 2015 i 2016 (Zachariasz T.)

Laureat w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego “Fox” 2015 (Michał Z.)

Laureat w Konkursie Matematycznym “Kangurek” 2015 (Stefan S.)