W Szkole Skrzydła powstały bractwa. Chłopcy zostali przydzieleni losowo do jednego z czterech bractw. Są to: Niedźwiedzie, Wilki, Dziki oraz Żubry.

W naszej Szkole powstały bractwa które, mają na celu utrzymanie dobrej atmosfery, wzbogacenie tradycji szkolnych oraz integrację uczniów poza swoją grupą wiekową opartą o wspólny udział w konkurencjach 🤩💪