Z przyjemnością informujemy, że dwóch uczniów Szkoły Podstawowej „Skrzydła” zostało laureatami wiosennej sesji Olimpiady Olimpusek.

Laureatem w klasie pierwszej został Tobiasz Klimas (15. miejsce), natomiast w klasie trzeciej Paweł Jarysz (11. miejsce). Gratulujemy serdecznie i życzymy powodzenia w kolejnych konkursach.

Olimpiada Olimpusek przeznaczona była dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej i polegała na rozwiązaniu zintegrowanego sprawdzianu, zróżnicowanego dla poszczególnych roczników. Jego treść uwzględniała elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej. Test składał się z 21 pytań o jednakowej wadze 10 punktów.

Klasyfikacji uczestników dokonano na podstawie uzyskanej przez nich końcowej sumy punktów za cały sprawdzian i przypisano im odpowiednie miejsce w rankingu. Przykładowo wszyscy uczniowie (niezależnie od liczby osób), którzy zdobyli 210 punktów zostali sklasyfikowani na 1. miejscu.