W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, rodzice, nauczyciele i uczniowie ,,Skrzydeł” wzięli udział w szkolnym dyktandzie. Odczytywali także łamańce językowe oraz sprawdzali swoją wiedzę z zakresu archaizmów. Tego dnia lekcje języka polskiego były poświęcone historii polszczyzny oraz najstarszym zabytkom naszej literatury.