Dzień Edukacji Narodowej to w naszej szkole również Dzień Pasowania pierwszoklasistów i nowych uczniów na rycerzy wraz z dołączeniem do Bractwa. 🦸

Najważniejszym elementem uroczystości było złożenie przez dzieci ślubowania i symboliczne dotknięcie przez Pana Dyrektora ramion swoich podopiecznych prawdziwym mieczem. W ten sposób uczniowie zostali przyjęci do jednego z czterech bractw.
Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie rycerskich patentów. Na zakończenie klasa 2 przygotowała przedstawienie dla swoich młodszych kolegów.
Wydarzenie to zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród uczniów, nauczycieli, a także rodziców. 🙂