Za pomocą zmysłów poznajemy smaki: sweet, sour, bitter, salty and spicy. Doświadczenie to sprawiło naszym uczniom dużo radości.