Międzynarodowy konkurs „Kangur Matematyczny” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach.

Rozgrywany jest w kilku kategoriach, które obejmują następujące klasy:

Żaczek klasy 2 szkół podstawowych
Maluch klasy 3 i 4 szkół podstawowych
Beniamin klasy 5 i 6 szkół podstawowych
Kadet klasy 7 szkół podstawowych i II gimnazjów

 

Główną ideą rywalizacji jest udział jak najliczniejszej grupy uczniów w wspólnej, intelektualnej zabawie. Dzień konkursu, „Dzień Kangura” stał się już w szkołach wielu krajów prawdziwym świętem matematyki, nie ograniczającym się wyłącznie do samego konkursu. Jest też okazją do realizowania innych form popularyzacji matematyki.

W Szkole „Skrzydła” oprócz regularnego przygotowania przed konkursem, chłopcy wzięli udział w klasowych, a następnie szkolnych zawodach w układaniu „zabawek kangurowych” na czas.

W tym roku uczniowie stawili się tłumnie na wezwanie – klasy trzecia, czwarta, piąta, szósta i siódma w komplecie oraz trzech ochotników z klasy drugiej. Wyniki jak zwykle w maju… czekamy z niecierpliwością.