Cotygodniowe zajęcia dodatkowe w „klubie mikrobiologa” sprawiają, że w naszych uczniach rośnie pasja do świata widzianego przez okular mikroskopu.
Uczniowie mają okazję aktywnie uczestniczyć w zajęciach i badać najdrobniejsze cechy mikro świata.