kluby i kolkaSerdecznie zapraszamy wszystkich uczniów na zajęcia dodatkowe. Część z nich odbywa się w trakcie zajęć, a pozostałe w godzinach popołudniowych.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Kluby i Kółka.

Rodziców chłopców z młodszych klas prosimy o zapisywanie dzieci bezpośrednio w sekretariacie Szkoły Skrzydła, bądź korzystając z adresu e-mailowego: sekratariat@skrzydla.edu.pl.