W listopadzie 2020 roku uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie plastycznym pn. :“Eko-Poznań ku przyszłości”, którego przewodnim motywem było ukazanie wizji Poznania i przede wszystkim środowiska przyrodniczego w mieście oczami uczniów. Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów szkół podstawowych tematyki związanej z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem miasta Poznań oraz promocja postaw proekologicznych.
Do tegorocznej edycji konkursu prace zgłosili m.in.
Ryszard z klasy 5, Teodor z klasy 5 oraz Franciszek z klasy 7, którzy zostali nagrodzeni przez jury konkursu.
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy !
Poniżej prace uczniów, które zostały najwyżej ocenione przez jury w tegorocznej edycji konkursu.