Spacer po układzie słonecznym ? Klasa 2 zmniejszyła Układ Słoneczny o 2 000 000 000 razy. Słońce przybrało wielkość piłki tenisowej, a Ziemia niecałego milimetra. Ostatnia planeta znalazła się 1 km od Słońca. To była naprawdę kosmiczna przygoda 🙂