W dniu 18.10 uczniowie wraz z nauczycielami Szkoły „SKRZYDŁA” dla chłopców brali udział w międzynarodowej kampanii modlitewnej „ Milion dzieci modli się na różańcu” modląc się o pokój i dobro na świecie.
Pamiętajmy o modlitwie różańcowej nie tylko w październiku, ale przez cały rok 😇👍
Chwała Panu 🙏