„Szkoła Podstawowa „SKRZYDŁA” kultywuje patriotyczne tradycje. Dlatego włączamy się w ogólnopolską akcję # Murem Za Polskim Mundurem. Polega ona na wspieraniu służb mundurowych broniących granic naszego kraju i strzegących bezpieczeństwa wszystkich Polaków.

Nasi uczniowie klasy START włączyli się ochoczo do tej szczytnej akcji poprzez wykonanie prac plastycznych – kartek z wyrazami symbolicznego wsparcia, wdzięczności i podziękowania za pełnioną służbę. Tak przygotowane kartki, dzięki Poczcie Polskiej, zostaną przekazane obrońcom naszych granic.