Nasi uczniowie podczas zajęć j. angielskiego ćwiczą swobodna komunikację podczas rozmów na temat, który został im przydzielony. Po kilku minutach uczniowie zmieniali miejsce, a razem z nim temat rozmowy i samego rozmówcę. To było wyzwanie, z którym nasi chłopcy poradzili sobie świetnie !