Dnia 11 stycznia Szkoła „Skrzydła” przeprowadziła kolejną, już drugą, edycję Ogólnopolskiej Olimpiady Zadań Logicznych.

Nauczyciel matematyki, pan Stanisław Polcyn planował, że weźmie w niej udział około 30 uczniów. Okazało się jednak, że chętnych było znacznie więcej, bo aż 43 osoby! Cieszy również fakt udziału w konkursie chłopców z młodszych z klas – drugiej i trzeciej.

Bardzo duża grupa uczniów napisała olimpiadę powyżej średniej ogólnopolskiej. Czterech z nich otrzymało tytuł laureata. Są to:

  • Tymoteusz Czarnecki – klasa III zdobył 186 pkt
  • Rafał Wawrzyniak – klasa III zdobył 176 pkt
  • Jędrzej Staniewski – klasa V zdobył 176 pkt
  • Krzysztof Budzyński – klasa VI zdobył 180 pkt

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!