Otrzymaliśmy właśnie miłą wiadomość ze Szkoły Skrzydła, że Michał, uczeń klasy 8, został finalistą Olimpiady Matematycznej Juniorów i otrzymał wyróżnienie II stopnia za uzyskanie najlepszego wyniku w Wielkopolsce. W związku z tym nie będzie musiał podchodzić do egzaminu ósmoklasisty z matematyki, ponieważ automatycznie otrzyma 100%.

Gratulujemy Michałowi i nauczycielom, którzy pomogli mu w przygotowaniach do konkursu!