Dzień 15 października 2018 roku obchodzony był w naszej szkole bardzo uroczyście. Uczniowie spontanicznie składali życzenia nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej, uczciliśmy Dzień Papieski, a przede wszystkim odbyło się pasowanie na rycerza – ucznia szkoły Skrzydła pierwszoklasistów i chłopców, którzy dołączyli do nas w tym roku.

W naszej szkole wszyscy rycerze – uczniowie tworzą jedną rycerską gromadę, która pomaga sobie w kłopotach, a także cieszy się wspólnie z każdego zwycięstwa. Obowiązkiem każdego rycerza – ucznia jest zgłębianie wiedzy oraz dbanie o honor rycerski, którego zasadami są Boże przykazania. Chcemy kochać i szanować każdego człowieka oraz słuchać naszych przewodników: rodziców, nauczycieli i wychowawców.

Zgodnie z tradycją, giermkowie, zanim zostali pasowani na rycerzy – wypowiedzieli słowa ślubowania:

Jestem Polakiem

Kocham Boga i moją Ojczyznę

Pragnę dbać o dobre imię mojej klasy i szkoły

Przyrzekam być dobrym dzieckiem, uczniem i kolegą

Oraz szanować stworzony przez Boga świat.

Będę starał się swą nauką i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Później nastąpił obrzęd pasowania, w czasie którego każdy uczeń dowiedział się, do którego bractwa został przypisany. Na zakończenie pan dyr. Piotr Ławniczak z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzył wszystkim nauczycielom wytrwałości i opieki Ducha Świętego oraz gratulował wyboru zawodu, który niesie wielkie obowiązki wobec rodziców i uczniów i daje również wiele satysfakcji i radości.