Klasa 2 wzięła udział w projekcie My hobby.
Uczniowie bardzo ciekawie opowiadali w języku angielskim o swoich zainteresowaniach na forum klasy. Wielu z nich przyniosło przedmioty, które pomogły reszcie klasy lepiej się zapoznać z ich prezentacjami. 🙂