Ruszyła Skrzydlata Akademia. W pierwszym dniu budowaliśmy szałasy oraz graliśmy w podchody
Aktywnie i z dobrymi humorami rozpoczęliśmy Skrzydlate przygody!