Jak co roku we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia, Szkoła Skrzydła wzięła udział w akcji  „Sprzątanie świata”.

Uczniowie podzieleni na bractwa współdziałali, sprzątając okolice szkoły.  Świata nie udało się całkowicie posprzątać, ale tego dnia chłopcy zwrócili uwagę na aspekt ekologii. 🌎 🙂