Na początku maja uczniowie klas I-II Szkoły Skrzydła wzięli udział w ogólnopolskich olimpiadach ZUCH: z języka angielskiego, z języka polskiego i z matematyki.

Z przyjemnością informujemy, że mamy aż 20 laureatów!

ZUCH z języka angielskiego:

 • Jan Korbacz (klasa 1) – 3 miejsce (205 punktów)
 • Jan Łakomy (klasa 1) – 7 miejsce (197 punktów)
 • Wojciech Walczak (klasa 1) – 11 miejsce (190 punktów)

ZUCH z języka polskiego:

 • Marcel Lipiński (klasa 1) – 5 miejsce (202 punkty)
 • Jan Koczewski (klasa 2) – 6 miejsce (200 punktów)
 • Tobiasz Klimas (klasa 2) – 8 miejsce (195 punktów)
 • Wojciech Walczak (klasa 1) – 9 miejsce (194 punkty)
 • Ryszard Rogowicz (klasa 2) – 9 miejsce (194 punkty)
 • Ryszard Dembczyński (klasa 2) – 14 miejsce (183 punkty)

ZUCH z matematyki:

 • Michał Wawrzyniak (klasa 1) – 6 miejsce (200 punktów)
 • Jan Łakomy (klasa 1) – 8 miejsce (195 punktów)
 • Wojciech Walczak (klasa 1) – 8 miejsce (195 punktów)
 • Antoni Stefko (klasa 1) – 9 miejsce (193 punkty)
 • Ryszard Dembczyński (klasa 2) – 11 miejsce (190 punktów)
 • Jan Koczewski (klasa2) – 11 miejsce (190 punktów)
 • Jan Kwiczor (klasa 2) – 11 miejsce (190 punktów)
 • Szymon Kliks (klasa 1) – 13 miejsce (185 punktów)
 • Jan Korbacz (klasa 1) – 13 miejsce (185 punktów)
 • Andrzej Woźniczak (klasa 1) – 13 miejsce (185 punktów)
 • Marcel Lipiński (klasa 1) – 14 miejsce (183 punkty)

Sprawdziany obejmowały zestawy 21 pytań zróżnicowanych w zależności od klasy. Za każde zadanie można było uzyskać maksymalnie 10 punktów.

Brawo laureaci!